Bez vás by to nešlo, preto vaše 2 % pomáhajú

Ceníme si vašu podporu vodiacim psom.
Aj darovanie 2 % z daní môže byť cesta, ako podporíte našu činnosť a pomôžete ľuďom so znevýhodnením urobiť veľký krok ku samostatnosti. Ceníme si vašu podporu vodiacim psom.

Môj pomocník

Vodiaci pes.