Odovzdanie klientovi.

Nástup do práce.

Budúceho štvornohého asistenta hodnotí tréner počas celého trvania výcviku. Pozorne sleduje nielen jeho zručnosti učiť sa nové cviky. Rovnako vníma aj schopnosti psa reagovať na záťažové situácie a následne v nich pracovať. Vyvrcholením výcviku je záverečná skúška. Po jej úspešnom absolvovaní sa pes stáva oficiálnym psím pomocníkom a môže sa vydať na cestu za napĺňaním svojho poslania.

Kompatibilita dvojice:

Za úspešným spolužitím klienta a jeho psieho pomocníka stojí správny výber psíka pre toho – ktorého človeka. Človeku doslova šijeme na mieru jeho psieho pomocníka a naopak – k povahe a temperamentu psa hľadáme podobného klienta. Súhra dvojice je úspešná, ak povahové vlastnosti psieho pomocníka presne zapadajú do potrieb a života človeka. Súlad temperamentov dáva silný základ na spokojné spoločné fungovanie dvojice človek – pes.

Cesta za klientom:

Po úspešne zloženej skúške cestuje tréner so psím pomocníkom do bydliska jeho budúceho majiteľa. Človek so znevýhodnením sa počas 7 dní musí naučiť so svojím štvornohým asistentom nielen pracovať, ale aj s ním aj komunikovať, porozumieť mu a starať sa o neho. Po tomto náročnom týždni tréner od klienta odchádza. Zostáva s ním však v kontakte. Podľa potreby klienta mu poskytuje rady, pomoc, aj sa za ním vráti, aby pomohol zosúladiť prácu dvojice k čo najlepšiemu výsledku.

Nezávislosť a samostatnosť:

Psík pomocník rozširuje svojmu majiteľovi obzory. Ukazuje mu, čo všetko zvládne a dokáže. Vodiaci pes prevedie svojho človeka bezpečne z bodu A do bodu B, asistenčný mu pomáha pri každodenných činnostiach. Vďaka štvornohým priateľom tak môže človek opäť objaviť svoju samostatnosť a nezávislosť od ľudskej pomoci.

Chcete byť stále v obraze? Zaregistrujte sa.

Newsletter:


* Tieto polia sú povinné.

Ďakujeme.

Pomáhajte s nami.

Aj vďaka vašej pomoci sa môžu ľudia so zdravotným postihnutím stať samostatnejšími a nezávislejšími.