Osvetová činnosť.

Osvetovú činnosť vnímame ako možnosť šíriť a zvyšovať povedomie o problematike psov so špeciálnym výcvikom (vodiaci, asistenčný, signálny pes) a tiež aj ľudí so zdravotným znevýhodnením. Sme presvedčení, že osvetové akcie prispievajú ku scitlivovaniu verejnosti (odbornej i laickej) ohľadom rešpektovania ľudských práv, vnímania rôznorodosti, a v neposlednom rade aj edukujú, ako ku osobe s postihnutím pristupovať, či aké práva jej prináležia.

Lepšie raz vidieť, ako desaťkrát počuť:

Počas našich predvádzacích informácií poskytujeme informácie o našich aktivitách. Najobľúbenejšia je vždy interaktívna časť s našimi psími pomocníkmi.

Deti aj dospelí si tak môžu vyskúšať kŕmenie psa so zaviazanými očami, zadávanie mu povelov na podanie spadnutých predmetov, i iné činnosti, ktoré sú pre človeka so znevýhodnením každodennou súčasťou.

Zažite nás aj vy:

Predvádzacie akcie realizujeme vo firmách či školách pre laickú i odbornú verejnosť. Naša účasť závisí predovšetkým od našich časových možností. Veľmi nás to mrzí, nedá sa vždy vyhovieť, no snažíme sa o to.

Máte záujem o zorganizovanie predvádzacej akcie? Kontaktujte nás:

Akcie pre firmy:

Katarína Štulajterová
stulajterova@vodiacipes.sk

Akcie pre školy:

Nahliadnite do krátkeho videa, ktoré zachytáva našu účast v Spojenej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave:

Ďakujeme.

Pomáhajte s nami.

Aj vďaka vašej pomoci sa môžu ľudia so zdravotným postihnutím stať samostatnejšími a nezávislejšími.