Podpora klientov.

Odovzdaním psa sa naša práca nekončí.

Psí pomocník pracuje pre svojho pána so zdravotným postihnutím približne sedem rokov. Za tak dlhú dobu sa môže zmeniť mnoho životných okolností. Klient nastúpi do nového zamestnania, zmení sa jeho zdravotný stav. Naše trénerky sú počas celej doby k dispozícii, aby dvojici podali pomocnú ruku.

Tyflokynologický servis:

Počas celého života vodiaceho psa poskytujeme jeho majiteľovi tyflokynologický servis – pomoc pri zvládaní nových trás alebo akýchkoľvek problémov so psom. Súčasťou servisu je aj vývoj nových tyflokynologických pomôcok, ktoré zlepšujú spoluprácu človeka so psom. Pre našich klientov organizujeme každoročne sústredenie, počas ktorého si precvičia zručnosti spolupráce s vodiacim psom.

Právna ochrana klienta:

Záleží nám na tom, aby sme klientom odovzdávali iba kvalitne vycvičených psov v dobrom zdravotnom, fyzickom a psychickom stave. Klientom zmluvne zaručujeme, že im odovzdávame psa, ktorý nevykazuje známky chronického ochorenia, je kastrovaný/sterilizovaný, má negatívne nálezy na dyspláziu lakťových a bedrových kĺbov, spolu so psom dostane špecializované pomôcky a doklady. V prípade, ak sa vyskytnú nejaké problémy, má klient možnosť podávať písomné podnety, sťažnosti a reklamácie, ktoré riešime. Klient má u nás istotu, že ak sa počas prvých 6 mesiacov ukáže, že pes nespĺňa to, na čo bol vycvičený, nezostane bez pomocníka, ale psa mu vymeníme.

Legislatíva:

Na Slovensku upravujú postavenie psov so špeciálnym výcvikom viaceré zákony:

  • Zákon 447/2008 rieši peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
  • Zákon 282/2002 rieši právo človeka s ŤZP byť sprevádzaný psom so špeciálnym výcvikom na verejne prístupných miestach

Obhajoba klientov:

Už od nášho vzniku sme pripravili množstvo kampaní a osvetových podujatí, kde sme informovali o právach ľudí v sprievode psa so špeciálnym výcvikom. Naši odborní pracovníci sa podieľali na pripomienkovaní legislatívy. Zlepšenie legislatívy rieši aj projekt (preklik na podstránku projektu)

Napriek platnej legislative a osvete, nie vždy bývajú práva ľudí v sprievode psov so špeciálnym výcvikom rešpektované. Podnety pri porušovaní práv občanov so zdravotným postihnutím možno zaslať na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva www.snlsp.sk, ktoré ponúka bezplatnú právnu pomoc aj možnosť zastupovať pred súdom alebo ku nám na adresu kujovicova@vodiacipes.sk.

Podnety, reklamácie a sťažnosti na prácu Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy možno podávať na adrese kujovicova@vodiacipes.sk

Ďakujeme.

Pomáhajte s nami.

Aj vďaka vašej pomoci sa môžu ľudia so zdravotným postihnutím stať samostatnejšími a nezávislejšími.