Spolupracujúce organizácie.

Mať po boku spoľahlivého a podporujúceho partnera, od ktorého sa môžeme neustále učiť a vďaka nemu rásť, je dôležité nielen v súkromnej oblasti, ale aj v tej pracovnej. Napriek tomu, že sme malá škola z malej krajiny, za viac ako štvrťstoročie našej práce sme sa vypracovali na úroveň, kedy sa dokážeme s našimi poznatkami a skúsenosťami podeliť aj s inými. Vnímame, že aj zásluhou pevnej siete vzájomnej podpory, ktorej sme súčasťou, sa naša práca a pomoc klientom neustále posúva vpred nielen v oblasti vodiacich psov, ale psích pomocníkov v širšom kontexte.

Máme partnerov na takmer všetkých kontinentoch:

Guide Dogs Victoria, Austrália

Jedna z najstarších partnerských organizácií našej školy. V rokoch 2001 – 2002 poskytla ročnú stáž pre členku nášho tímu, ktorá tak získala medzinárodne uznávanú kvalifikáciu Inštruktora s vodiacim psom. Na základe skúseností z tejto výcvikovej školy sme sa rozhodli založiť  účelový chov vodiacich psov na Slovensku.

Zakladateľkou nášho chovu sa stala chovná sučka Bronny z tejto školy, ktorá bola privezená na Slovensko v roku 2007.

Čítať viac >

Guiding Eyes for the Blind, USA

Organizácia, ktorej chovné oddelenie pod vedením Jane Russenberger je jedným z lídrov medzinárodnej pomoci a podpory chovných programov vodiacich a asistenčných psov. Guiding Eyes for the Blind nám poskytla mrazené sperma ich chovných psov a darovala nám chovného psa Cosbyho.


Naše pracovníčky sa zúčastnili školení štandardizovaného systému hodnotenia BCL a GDBart, organizovanými touto výcvikovou školou. V roku 2019 sa dve pracovníčky našej školy zúčastnili pobytu v GEB, zameraného na prehĺbenie zručností a vedomostí v hodnotení psov a práci so šteňatami. Trénerka psov nadviazala stážou v oddelení výcviku psov a získala poznatky a vedomosti zo samotného výcviku psov aj z práce s klientami.

Čítať viac >

Mathilda, Česká republika

S organizáciou Mathilda spolupracujeme dlhodobo pri výmene skúseností vo výcviku psov a práci s klientami, ako aj v chove. Kolegyne z Mathildy poskytovali opateru niektorým našim chovným sučkám a ich šteniatkam, keď naše chovné centrum nestíhalo pokryť potrebnú kapacitu.

VŠVAP Mathilde poskytla chovnú sučku Liffi na krytie nášho chovného psa Cosby a možnosť použiť mrazené semeno, ktoré naša škola má k dispozícii.

Čítať viac >

CESECAH, Francúzsko

CESECAH je špecializované chovné centrum vodiacich psov, ktoré dodáva šteňatá výcvikovým školám vodiacich psov v celom Francúzsku. Jeho výhodou je veľký počet chovných zvierat s možnosťou genetickej variability. Z CESECAH nám bolo darovaných niekoľko šteniat, v nedávnej dobe chovná sučka Morin a šteniatko ProCeed, ktoré má predpoklady sa stať chovnou sučkou.


CESECAH nám už viackrát poskytol mrazené sperma ich chovných psov. Naša škola na oplátku darovala centru CESECAH chovného psa Olivera a poskytla na niekoľkomesačné obdobie chovného psa Cosby.

Čítať viac >

Aspen Service Dogs, Kanada

Kanadská škola sa špecializuje na výcvik rôznych typov asistenčných psov, vrátane psích pomocníkov pre autistov. Organizáciu založila naša bývala trénerka vodiacich psov, ktorá žije a pracuje v Kanade už takmer 20 rokov, kde si rozšírila znalosti aj o výcvik asistenčných psov, vrátane psov pre ľudí s poruchou autistického spektra.


Nakoľko je táto téma na Slovensku pomerne neznáma, sme radi že jej skúsenosti pomáhajú našej škole napredovať aj v tejto oblasti. Naše dve kolegyne navštívili Aspen Service Dogs v jeseni 2018 a počas dvoch týždňov získavali cenné informácie o špeciálnych programoch školy.

Čítať viac >

Purpose Dogs, Belgicko

Purpose Dogs je špecializovaným chovným centrom vodiacich a asistenčných psov, ktoré začalo svoju činnosť v roku 2018. Naša škola poskytla Purpose Dogs využiť možnosť krytia našim chovným psom Cosbym a spolupráca sa bude naďalej rozvíjať.


Jeden zo zakladateľov Purpose Dogs, Bob Proesmans MVDr., poskytuje našej škole nezávislé veterinárne poradenstvo v prípade potreby a poskytol školenie v technike neinvazívneho umelého oplodnenia TCI nášmu veterinárovi, špecialistovi na reprodukciu.

Čítať viac >

Blindenführhundschule Maria Seitle, Nemecko

Naša škola poskytuje tejto organizácii dospelých psov, vhodných na výcvik, v prípade, že pre nich nemáme vhodných klientov na Slovensku.

Čítať viac >

Guide Dogs for the Blind Inc., USA

Z tejto školy sme získali darovanú chovnú sučku Joannu, ktorej prvý vrh, z krytia vykonaného ešte v GDB, bol najúspešnejším vrhom v histórii nášho chovu – z 10 súrodencov sa 2 stali chovnými a ostatní úspešnými vodiacimi psami.

Čítať viac >

Ďalšie spolupracujúce organizácie:

  • Barathegyi Guide Dog School, Maďarsko
  • Fondation Romande Pour Chiens-Guides d’Aveugles, Švajčiarsko
  • Nou Hau Opaskoirapalvelu, Fínsko
  • Guide Dogs New South Wales/ACT, Austrália
  • Malta Guide Dog Foundation, Malta
  • Centar Silver, Chorvátsko

Domáci partneri:

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)

Do roku 2014 fungovala naša organizácia ako jedno z oddelení Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Aj po osamostatní sa pre nás ÚNSS zostala jedným z najbližších partnerov. Okrem spoločného sídla nás spája aj pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím. Pod vedením inštruktoriek jednotlivých Krajských stredísk ÚNSS nadobúdajú naši klienti základné zručnosti potrebné pre mobilitu s vodiacim psom. Naše trénerky vodiacich psov majú absolvovaný kurz priestorovej orientácie a samostatného pohybu a sprievodcovských techník pod dohľadom metodika ÚNSS.


Spolupráca funguje aj pri realizovaní verejnej zbierky s názvom Štvornohé oči, ktorá prebieha formou vkladania dobrovoľných príspevkov do pokladníc s maketami vodiacich psov rozmiestnených na verejne prístupných miestach.

Čítať viac >

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci (SOŠ HSaD)

SOŠ HSaD, ktorá zaviedla v roku 2015 študijný odbor kynológia, nás oslovila na spoluprácu. V roku 2018 sme v spolupráci s pedagógom tejto školy Bc. Martinom Majerom realizovali projekt „Zvýšenie senzibility mládeže a jej informovanosti o problematike nevidiacich“, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového projektu Dôvera. Jeho cieľom bolo zvýšiť povedomie o problematike nevidiacich a slabozrakých, predstaviť problematiku tyflokynológie a získať ambasádorov z radov študentov, ktorí k prispeli k podpore komunity nevidiacich.


Študentka Lucie Hangonyiová sa tak v roku 2017 stala prvou vychovávateľkou budúceho vodiaceho psa z nášho chovu na tejto škole.
V roku 2019 sme sa prostredníctvom dvoch sučiek zapojili do projektu tejto školy s názvom Pomocné labky. Dve študentky prejavili záujem špecializovať sa v rámci ich odboru na Aktivity s asistenciou psov (kanisterapiu). Nakoľko na úspešnú realizáciu tejto činnosti je nevyhnutné mať povahovo vhodného psa, darovali sme im dve sučky Emu a Erin, ktoré sa nemohli pre svoj zdravotný stav stať vodiacimi psami.

Čítať viac >

Ďakujeme.

Pomáhajte s nami.

Aj vďaka vašej pomoci sa môžu ľudia so zdravotným postihnutím stať samostatnejšími a nezávislejšími.