Výcvik.

Získavanie zručností.

Pomocníkom nemôže byť každý pes. Z výchovy do výcviku postúpi iba ten, ktorý je na prácu vodiaceho, asistenčného či signálneho psa vhodný povahovo, ako aj zdravotne. Vybraný psík môže začať s výcvikom najskôr po dovŕšení veku 12 mesiacov.

Rodinný model:

Naša škola má aplikovaný rodinný model na všetky typy svojich programov. Psy vo výcviku preto nie sú umiestnené v kotercoch, ale žijú v rodinách svojich tréneriek.

Výcvik vodiacich psov:

Výcvik vodiacich psov trvá približne 6 – 8 mesiacov a prebieha štandardizovane. To znamená, že každý pes vo výcviku na prácu vodiaceho psa sa musí naučiť vykonávať rovnaké povely a zvládať prevziať zodpovednosť za bezpečnosť dvojice. Ide predovšetkým o prácu v exteriéri. 
Vodiaci pes sa počas výcviku učí smerové a vyhľadávacie povely, ktoré sú potrebné na vodenie nevidiaceho. Spolu ide o 38 povelov.

Výcvik asistenčných psov:

Výcvik psov pre ľudí s telesným postihnutím či iným vážnym zdravotným znevýhodnením sa zvyčajne uskutoční v rozpätí medzi 6 – 8 mesiacmi.
 Pri trénovaní asistenčných psov sa vychádza z potrieb a požiadaviek konkrétneho klienta, náplňou týchto psích pomocníkov je možná práca v interiéri, a to napríklad pri podávaní predmetov, otváranie dverí či zásuviek a pod. Asistenčné psy môžu byť využité aj pri iných druhoch zdravotných problémov, napríklad pri zvládaní úzkostných stavov.

Šteniatka či mladšie psy, ktoré nespĺňajú vysoké povahové kritériá, či nemajú 100-percentný zdravotný stav, môžu byť aj vašimi skvelými rodinnými spoločníkmi.

Chcete byť stále v obraze? Zaregistrujte sa.

Newsletter:


* Tieto polia sú povinné.

Ďakujeme.

Pomáhajte s nami.

Aj vďaka vašej pomoci sa môžu ľudia so zdravotným postihnutím stať samostatnejšími a nezávislejšími.