Naše psy.

Vodí sa im dobre.

Ráno sa obliecť. Cestovať do práce. Ísť nakúpiť. Počuť zvonček pri dverách a otvoriť ich. Zodvihnúť zo zeme spadnuté kľúče. A mnohé ďalšie činnosti vykonávame bez ťažkostí a premýšľania každý deň. Pre ľudí s postihnutím je však ich realizácia oveľa náročnejšia. Ten, kto vie dennú rutinu nielen uľahčiť, ale aj spríjemniť, môže byť psí pomocník. Je to špeciálne vycvičený pes, ktorý pomáha ľuďom s telesným, zmyslovým alebo duševným postihnutím.

 

Vodiaci pes:
pre ľudí so zrakovým postihnutím

Nie nadarmo sa mu hovorí „štvornohé oči“. Svojho nevidiaceho alebo slabozrakého pána bude s istotou viesť v exteriéri aj v interiéri tak, aby bezpečne obišli všetky prekážky stojace im v ceste.

 

Asistenčný  pes:
pre ľudí s telesným postihnutím

Zdvihnúť zo zeme spadnuté kľúče, vybrať veci z práčky, či otvoriť dvere. Bežné činnosti pre tých zdravých z nás. Človek s telesným znevýhodnením ich však vykonáva ťažšie. Oporou mu môže byť asistenčný pes.

Vodiaci pes:
pre ludí so zrakovým postihnutím
Asistenčný pes:
pre ľudí s telesným postihnutím
Cestu každého z našich psích zverencov sledujeme od narodenia. Preto nám veľmi záleží na tom, aby žili spokojne, v láskavých rodinách a dobrých rukách.

Dôležitý je pre nás osud každého jedného z nich – našich psov.

Pes na dôchodku

Zaslúžený oddych

Pomocníci, ktorí pracovali a odchádzajú do dôchodku, zostávajú v prevažnej väčšine u človeka, ktorému pomáhali. Niekedy to však z rôznych dôvodov nie je možné. Môže sa tak stať, že psíkovi na dôchodku hľadáme nový domov.

Pes do rodiny

Príjemný spoločník

Stáva sa, že niektoré z našich šteniatok či mladých psíkov nie sú po zdravotnej stránke úplne v poriadku alebo majú povahovú vlastnosť, ktorá nespĺňa naše prísne kritéria. Vtedy ich ponúkame do bežných rodín ako spoločníkov.

Záleží nám na kvalite.

Na vykonávanie tejto dôležitej práce nemá potrebné predpoklady každý štvornohý priateľ.

Hoci slovenská legislatíva tieto predpoklady nedefinuje, naša škola sa riadi štandardami IGDF a interným etickým kódexom. Ten stanovuje, že pes so špeciálnym výcvikom musí spĺňať prísne zdravotné, povahové a pracovné štandardy. Tieto štandardy dosahujeme aj vďaka vlastnému účelovému chovu a prísnemu výberu jedincov, vhodných pre túto prácu.