Vodiaci pes.

Bezpečný sprievodca aj oddaný spoločník

Zle zaparkované autá, nerovnosti na chodníkoch, množstvo reklamných pútačov – toto všetko môže prekážať v ceste. S vodiacim psom je cesta rýchlejšia aj bezpečnejšia. Nie nadarmo sa mu hovorí „štvornohé oči“. Svojho nevidiaceho alebo slabozrakého pána bude s istotou viesť v exteriéri aj v interiéri tak, aby bezpečne obišli všetky prekážky stojace im v ceste.

Čo ponúka vodiaci pes?


Nezávislosť

od vidiacich sprievodcov


Slobodu

pri samostatnom pohybe


Bezpečnosť

presunu na určené miesta


Priateľstvo

a oporu v každej chvíli


Možnosti

nadviazať nové priateľstvá a kontakty

Akým spôsobom pomáha vodiaci pes?

Bezpečne vedie do určeného cieľa

 • prostredníctvom cvikov potrebných na vodenie (udržanie smeru, odbočenie, zrýchlenie a spomalenie chôdze, vracanie sa naspäť)
 • obchádza popri tom prekážky, ktoré sa obísť dajú a zastaví pred prekážkami, ktoré si majiteľ musí preskúmať bielou palicou
 • označuje pritom nerovnosti, obrubníky a zapustené okraje chodníka zastavením

Vyhľadáva podľa povelov

 • dôležité body pre orientáciu v priestore – napr. zastávku, zebru, dvere, schody
 • voľné miesto na sedenie, napríklad lavičku v parku, stoličku v reštaurácií, miesto v dopravnom prostriedku
 • nájdené objekty označuje hlavou alebo zastavením v ich blízkosti

Vyhľadáva podľa povelov

 • dôležité body pre orientáciu v priestore – napr. zastávku, zebru, dvere, schody
 • voľné miesto na sedenie, napríklad lavičku v parku, stoličku v reštaurácií, miesto v dopravnom prostriedku
 • nájdené objekty označuje hlavou alebo zastavením v ich blízkosti

Dokáže toho ešte viac

 • vie sa pokojne správať v každom prostredí, vrátane zostávania osamote
 • podáva spadnuté predmety
 • má zvládnuté všetky cviky základnej poslušnosti

Vodiaci pes mi vrátil slobodu.

Môj vodiaci pes je pre mňa hrdinom. Hrdinom, ktorý na mňa dáva neustále pozor. Ktorý ma bezpečne a rýchlo dovedie, kam potrebujem. Je mi stálou spoločnosťou a priateľom.

Michal

majiteľ vodiaceho psa Izziho

vodiaci pes
S vodiacim psom je povolený vstup na verejne prístupné miesta (poliklinika, pošta, obchod, reštaurácia…) aj tam, kde je psom vstup zakázaný.

Vodiaci pes nemusí pri sprevádzaní nevidiacej osoby nosiť náhubok. Vodiaci pes patrí do kategórie psov so špeciálnym výcvikom, ktoré sú zo zákona považované za kompenzačnú pomôcku.

Máte záujem o vodiaceho psa a potrebujete bližšie informácie?
Andrea Kujovičová
užívateľka vodiaceho psa
predsedníčka Správnej rady VŠVAP
kujovicova@vodiacipes.sk


0911 760 056

Chcete ďalšie informácie o vodiacich psoch?

Spýtajte sa nás:


Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením GDPR o ochrane osobných údajov

Vodiaci pes >

Otázky a odpovede:

Je pre mňa vhodný vodiaci pes?

Hoci široká verejnosť si zrakové znevýhodnenie spája s vodiacim psom, nie je vhodný pre každého. Tieto informácie by Vám mali pomôcť zvážiť Váš záujem o vodiaceho psa. Je to nielen pomocník, ale aj záväzok na mnoho rokov.

Vodiaceho psa musí akceptovať a prijať každý člen domácnosti. Naše psy odmalička vyrastajú s ľuďmi, sú veľmi citlivé na nálady svojich ľudských spoločníkov. Vodiaci pes musí byť umiestnený v bytových priestoroch. Je dôležité, aby bol v kontakte so svojim majiteľom aj ostatnými členmi rodiny.

Aké podmienky by som mal splniť?

Miera zrakového postihnutia
Kritériom pre efektívne využívanie vodiaceho psa je taký stupeň poškodenia zraku, ktorý vyžaduje kompenzáciu. To znamená, že ak uvažujete nad vodiacim psom, mali by ste aktívne využívať bielu palicu, alebo služby vidiaceho sprievodcu.

Vek
Pre vek klienta nie je zákonom stanovená žiadna veková hranica. Rozhodujúcimi faktormi sú fyzické, psychické a osobnostné predpoklady klienta. Tieto faktory zohrávajú významnú rolu pri zvažovaní žiadosti u neplnoletých klientoch. Majiteľ vodiaceho psa musí mať určitú dávku autority, sebavedomia a samostatnosti, aby vedel riešiť rôzne situácie, ktoré pri práci so psom vzniknú. Musí byť sám plne schopný zvládnuť naplniť prirodzené potreby psa a starostlivosť oňho.

Osobnostné predpoklady
Aby vodiaci pes s človekom úspešne spolupracoval, musia si vytvoriť vzájomný vzťah. Záujemca o vodiaceho psa musí mať psov rád, byť ochotný učiť sa nové veci a mať motiváciu so psom ďalej pracovať. Psovi je potrebné venovať dostatočnú starostlivosť a pozornosť, potrebnú na udržanie jeho pracovných zručností, psychickej pohody a dobrého zdravotného stavu.

Dobrý fyzický zdravotný stav
Pre prácu so psom sú potrebné aj dobré fyzické predpoklady a kondícia na zvládnutie psa v každodennom živote. V prípade kombinovaného zrakového a telesného postihnutia je možné výcvik psa prispôsobiť konkrétnym potrebám klienta.

Priestorová orientácia a mobilita
Nevyhnutnou podmienkou ku získaniu vodiaceho psa je mať dobré orientačné schopnosti pri samostatnom pohybe, ako aj schopnosť vedieť pohybovať sa v interiéroch aj exteriéroch bez pomoci vidiaceho sprievodcu. Úroveň týchto schopností vedia bezplatne posúdiť inštruktori mobility VŠVAP alebo inštruktori priestorovej orientácie na krajských strediskách Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktoré realizujú aj bezplatné kurzy na získanie týchto zručností.

Zabezpečenie welfare vodiaceho psa
Pojem “welfare”, alebo aj “well – being” zvierat (a teda aj psov) v preklade vnímame ako pohodu daného zvieraťa, čiže napĺňanie jeho nárokov a potrieb. Dôležité je preto tieto požiadavky poznať, chápať a ak sa vyskytnú nejaké nedostatky, hneď ich naprávať. Pokiaľ žiadate o vodiaceho psa, je potrebné, aby ste jeho welfare garantovali po celú dobu, čo vám pomáha.

V čom welfare konkrétne spočíva? Prečítajte si 5 welfare zásad:

 1. kvalitná výživa – pes musí mať k dispozícii vhodné krmivo a dostatok vody,
 2. vhodné prostredie – zahŕňa odpočinkový priestor a vlastný pelech, na ktorom pes môže oddychovať,
 3. dobré zdravie – pravidelné kontroly u veterinára a včasné riešenie akýchkoľvek vzniknutých zdravotných problémov. Sem patrí aj neprekrmovanie psieho pomocníka, obezita k jeho dobrému zdravotnému stavu neprispieva,
 4. vhodné zaobchádzanie – citlivá komunikácia so psom, či už verbálna alebo fyzická, dostatok pohybu, primeraného veku psa
 5. zabezpečenie ľudskej prítomnosti – neponechávanie psieho pomocníka bez venčenia a osamote viac než 8 hodín
Je dôležité, aby som poznal zdravotný stav vodiaceho psa?

Majiteľ vodiaceho psa má právo na informácie o pôvode psa a komplexné informácie o všetkých veterinárnych vyšetreniach psa, ktoré boli realizované od narodenia až po jeho odovzdanie.
Na to, aby vodiaci pes mohol plnohodnotne vykonávať svoju prácu, by nemal trpieť žiadnymi chronickými chorobami, dyspláziou lakťov ani bedier a mal by byť kastrovaný/sterilizovaný.

Kastrácia psa/sterilizácia sučky sú nevyhnutné opatrenia, aby majiteľ psa nestratil kontrolu nad svojím psom a jeho správaním. Háranie je obdobím veľmi problémového správania hlavne u samcov, ale zmeny správania sa vyskytujú aj u sučiek. Tento fyziologický proces má prechodne negatívny vplyv na sústredenie pri práci, ovládateľnosť psov aj na ich celkové správanie. Sterilizácia a kastrácia nijako neovplyvňuje kvalitu života psa ani jeho povahu.

Vodiace psy z nášho programu majú preukaz pôvodu účelového chovu, sú začipované, plne vakcinované a majú vystavený Pas spoločenského zvieraťa. Štandardným veterinárnym minimom je kastrácia psov/sterilizácia sučky, potvrdenie o posúdení negatívnych nálezov na dyspláziu lakťov a bedier a výpis z veterinárnej karty psa, ako potvrdenie, že do času odovzdávania neprejavili žiadne chronické ochorenie.

Ako prebieha spolupráca medzi človekom a vodiacim psom?

Skutočnosť, že pes vedie svojho pána, vyvoláva dojem, že človek sa v žiadnej miere nepodieľa na samotnom vodení. Zdanie však klame, pretože vodiaci pes tvorí so svojím majiteľom pracovný (vodiaci) tím, kde sú úlohy veľmi spravodlivo rozdelené. Chôdza s vodiacim psom je tímová práca.
Človek so zrakovým znevýhodnením musí poznať trasu, ktorou chce ísť a na základe svojich orientačných zručností zadáva psovi povely. Pes vykonáva povely nie mechanicky – teda v momente, kedy ich dostáva, ale hľadá najbližší možný logický moment pre vykonanie povelu. Napríklad po povele „doľava“ neodbočí ihneď, pretože vedľa chodníka je trávnik, ale hľadá pozdĺž chodníka najbližšiu vhodnú situáciu pre odbočenie doľava. Vodiaci pes vie človeku urýchliť presun nielen prostredníctvom smerových, ale aj vyhľadávacích povelov – vie vyhľadať v priestore zastávku, schody, dvere, zebru alebo konkrétny orientačný bod, ktorý je na trase dôležitý.

Okrem toho vodiaci pes počas chôdze obchádza prekážky a zastavuje pri všetkých nerovnostiach a okrajoch chodníkov, aby mohla dvojica bezpečne prísť do cieľa svojej cesty.

Vodiaci pes ovláda minimálne 38 povelov. Ešte dôležitejšie však je, že musí byť schopný samostatne rozmýšľať, prebrať zodpovednosť za dvojicu a vyriešiť situáciu vtedy, keď je to potrebné. Úlohou majiteľa vodiaceho psa je vedieť správne so psom komunikovať a dobre sa orientovať v priestore, aby dokázal svojmu psovi efektívne zadávať povely.

Ako dlho trvá výcvik vodiaceho psa a v akom veku mi bude odovzdaný?

Výcvik vodiaceho psa trvá približne 6 – 8 mesiacov, pričom platí, že ho pes môže začať až po dovŕšení veku minimálne 12 mesiacov. Najnižší možný vek psa na jeho odovzdanie klientovi je 18 mesiacov. Dĺžka výcviku však závisí aj od osobnostných predpokladov konkrétneho psa, spravidla je vek psa pri odovzdaní 20 -24 mesiacov. Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy každému klientovi vyberá psa, ktorý sa hodí ku jeho temperamentu a životnému štýlu. Neplatí preto, že klienti dostávajú psov v tom poradí, ako sa prihlásia.

Aké sú náklady na vodiaceho psa?

Podľa zákona č. 447/2008 je vodiaci pes, ktorý patrí do kategórie psov so špeciálnym výcvikom, považovaný za kompenzačnú pomôcku. Klienti s ťažkým zdravotným postihnutím majú nárok na získanie príspevku na kúpu kompenzačnej pomôcky. Legislatívny nárok na získanie príspevku na kúpu vodiaceho psa závisí od miery zrakového postihnutia klienta a od výšky jeho príjmu. Každý záujemca si oprávnenosť nároku môže overiť na príslušnom UPSVaRe. V prípade, že tento úrad rozhodne, že žiadateľ nemá nárok na príspevok, alebo má nárok iba na jeho časť, je možné dofinancovať kúpu psa prostredníctvom verejných zbierok alebo grantov. Vo VŠVAP Vám radi poskytneme potrebné informácie, rady a pomoc.

Pri zaobstaraní si vodiaceho psa treba myslieť aj na náklady s ním spojené. Aby mohol vodiaci pes spoľahlivo pracovať a udržal sa v optimálnom zdravotnom stave, je potrebné, aby mu bolo podávané kvalitné krmivo. To môže predstavovať náklad 45 eur mesačne.

Do nákladov treba zahrnúť aj veterinárnu prevenciu a starostlivosť, ktorá zahŕňa pravidelné očkovanie, odčervenie a ochranu proti vonkajším parazitom. Ostatné výdavky môžu byť kynologické potreby, ako napr. pelech, nový obojok, vôdzka, hračky a pamlsky.

Okrem príspevku na kúpu vodiaceho psa má človek s ťažkým zdravotným postihnutím nárok aj na príspevok na zácvik s kompenzačnou pomôckou, príspevok na krmivo a príspevok na opravu kompenzačnej pomôcky (veterinárne náklady).

Chcete vedieť viac?