Médiá.

Tlačové správy, články, rozhovory a reportáže.

Téma psích pomocníkov je nesmierne obsiahla. Naše jednotlivé aktivity v nej, osvetové informácie či apelovanie na zmenu v konkrétnej oblasti pomoci ľuďom s postihnutím nájdete aj v rôznych článkoch, rozhovoroch, reportážach aj tlačových správach.

Viac sa o nás dozviete cez:

 

Blog:

Články a príbehy o ľuďoch a psíkoch z našej organizácie – nech sa páči začítajte sa

 

 

Zvukový magazín:

Zvukové podcasty zo sveta psov určené predovšetkým pre našich nevidiacich klientov

 

 

Tlačové správy:

Informácie pre novinárov o kľúčových témach a osvetová činnosť

 

 

O výcvikovej škole v médiách:

Videá a príspevky, ktoré o našej činnosti vyšli v novinách či televízii

 

Blog:
Články a príbehy o ľuďoch a psíkoch z našej organizácie – nech sa páči začítajte sa

Tlačové správy:
Informácie pre novinárov o kľúčových témach a osvetová činnosť

Zvukový magazín:
Zvukové podcasty zo sveta psov určené predovšetkým pre našich nevidiacich klientov

O výcvikovej škole v médiách:
Videá a príspevky, ktoré o našej činnosti vyšli v novinách či televízii

Ďakujeme.

Pomáhajte s nami.

Aj vďaka vašej pomoci sa môžu ľudia so zdravotným postihnutím stať samostatnejšími a nezávislejšími.