O nás v médiách:

Videá a príspevky, ktoré o našej činnosti vyšli v novinách či televízii

2019:

Vodiace psy nesmú byť vyrušované

reportáž, Správy RTVS, 13.9.2019

Reportáž bola spracovaná v rámci projektu: „Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých“, ktorý je súčasťou Operačného programu Efektívna verejná správa, financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Bez ních sú stratení

článok v Katolíckych novinách, 24.4.2019

Článok bol pripravený v rámci projektu: „Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých“, ktorý je súčasťou Operačného programu Efektívna verejná správa, financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Žiadna legislatíva neručí za kvalitu vodiacich psov

rozhovor s odbornou riaditeľkou VŠVAP Jarmilou Virágovou, Rádio Slovensko 24.4.2019

Reportáž bola spracovaná v rámci projektu: „Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých“, ktorý je súčasťou Operačného programu Efektívna verejná správa, financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Ďuri, zaber!

rozhovor s naším klientom Jurajom Práger – držiteľom vodiaceho psa, časopis Téma, číslo 12/2019

Reportáž bola spracovaná v rámci projektu: „Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých“, ktorý je súčasťou Operačného programu Efektívna verejná správa, financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Pomocné labky

reportáž, TV Noviny, TV JOJ, 22. marca 2019

Reportáž z Lučenca, kde sme odovzdávali dvoch našich zverencov študentom odboru Kynológie SOŠ HSaD Lučenec pri príležitosti spustenia projektu zameraného na kanisterapiu.

Pozerá za ňu aj 6 párov očí

Nový čas, 26.2.2019

Je pre ňu parťákom I oporou! Evka (36) z Bratislavy such neprišla o zrak úplne, no bez vodiaceho psa by sa jej životom kráčalo oveľa ťažšie. S Riom, ktorý jej robí spoločnosť už šesť mesiacov, si prežila aj smutné chvíle.

2018:

V jednej z lučeneckých škôl majú štvornohého žiaka

My Novohrad, 25.1.2018

LUČENEC. Predtým, ako začne pomáhať nevidiacim, sa musí toho dosť veľa naučiť. Preto chodí, spolu so študentmi Strednej odbornej školy hotelových služieb v Lučenci.

2017:

2015:

Vodiaci pes dáva slepému samostatnosť a sebadôveru

MY Nitrianske noviny, 24. august 2015, číslo 33

Pes na jeden rok?

Pes a mačka, august 2015, formát pdf, 119kB

Ďakujeme.

Pomáhajte s nami.

Aj vďaka vašej pomoci sa môžu ľudia so zdravotným postihnutím stať samostatnejšími a nezávislejšími.