Tlačové správy:

Našim klientom chceme pomáhať nielen prostredníctvom vycvičených psích pomocníkov. Za rovnako dôležité považujeme aj poukazovať na ich nároky a potreby. Bojovať za ich dodržiavanie.

Sprostredkovať informácie verejnosti či oslovovať kompetentných nám pomáhajú médiá.
Tým, v mene ľudí so zdravotným postihnutím, veľmi ďakujeme za spoluprácu vo veci tak dôležitej, akou je zvyšovanie povedomia o ľudských právach, súcite a pochopení.

Ďakujeme.

Pomáhajte s nami.

Aj vďaka vašej pomoci sa môžu ľudia so zdravotným postihnutím stať samostatnejšími a nezávislejšími.