Náš tím.

Predstavujeme vám tím našej výcvikovej školy.

Predstavujeme vám:

Andrea Kujovičová
predsedníčka Správnej rady,
držiteľka vodiaceho psa

Psíky ma sprevádzajú po celý život. V detstve mi ako jedináčikovi nahrádzali súrodenca, dnes sú mojimi „očami“.  Teší ma, že s našimi klientami tvoríme jednu veľkú rodinu. Organizácia každoročného sústredenia držiteľov vodiacich psov je síce fuška, ale na konci je vždy dobrý pocit zo spoločného stretnutia. Baví ma aj práca na časopise Vodiaci pes, kde odkrývam tajomstvá sveta psov.

kujovicova@vodiacipes.sk

 

Katarína Obuchová
riaditeľka
Individuálni darcovia, projekt Adopcia

V pomoci znevýhodneným ľuďom cez štvornohých asistentov vidím ideálne prepojenie svojho vzdelania a lásky ku psom. Pochádzam z rodiny psychológov a môj pozitívny vzťah ku psom sformovalo prečítanie legendárneho románu Zdeny Frýbovej Robin. Mojím prvým psom bol foxteriér s rovnakým menom aj povahou. Keď ako 12-ročný odišiel do psieho neba, padol mi do oka inzerát. Hľadali sa v ňom vychovávatelia šteniatok – psích pomocníkov. Odvtedy je môj život prepojený s touto organizáciou, ľuďmi a všetkými štvornohými stvoreniami v nej.

obuchova@vodiacipes.sk


0911 119 398

Katarína Kubišová
Koordinátorka chovu a výchovy

Podobne ako moje kolegyne, aj ja som milovníčka prírody a zvierat. Leták o výchove šteniatok som si raz vzala v nákupnom centre. Keď mi vypadol z knižky pri sťahovaní, brala som to ako znamenie osudu, že mám do toho ísť. A tak som popri prvom synovi súbežne vychovala prvé šteniatko, potom ďalšie a ďalšie. Zo záľuby sa postupne stala profesia a dnes  koordinujem chov a výchovu všetkých šteniatok našej školy.

kubisova@vodiacipes.sk


0911 119 397

Jana Krištofová
Trénerka vodiacich psov, dogsitting

Ku dobrovoľníckej činnosti ma inšpiroval sused v USA, keď tam môj syn študoval na strednej škole. Vysvetľoval mi, že každý človek na svete má svoje poslanie. Podobne, ako Katky, aj ja som začínala s výchovou šteniatka. Chytilo ma to za srdce, postupne sa zo mňa stala inštruktorka výchovy šteniat a neskôr trénerka vodiacich psov. Už 11 rokov svoj čas a energiu vkladám nielen do tejto činnosti, ale aj pomoci nevidiacim. Toto je mojim poslaním!

kristofova@vodiacipes.sk


0948 888 522

Katarína Hornišová
Trénerka vodiacich a asistenčných psov

Ku zvieratám ma to ťahá, odkedy si pamätám. Moje prvé psie lásky boli babkin Belko, a neskôr kokršpanielka Bonka, ktorá moju rodinu sprevádzala životom úctyhodných 14 rokov.
Študovala som na gymnáziu a neskôr som na Univerzite Veterinárskeho lekárstva v Košiciach  získala bakalársky titul v odbore Kynológia. S výcvikovou školou spolupracujem s kratšími aj dlhšími prestávkami (materská dovolenka) od roku 2008.

hornisova@vodiacipes.sk

 

Martina Machánková
Projektová manažérka

Láska ku psom ma sprevádza už od detstva. V pätnástich som dostala svojho prvého psa, zlatého retrievera Alexa. Túžba pomáhať ma zaviedla na Univerzitu Komenského, kde som študovala sociálnu prácu (a nie, nebolo to preto, že tam nie je matika :)). Skúsenosti s projektovým manažmentom, ktoré som získala počas 15tich rokov práce v korporácii sa mi hodia aj vo VŠVAP. Okrem projektov ma môžete stretnúť aj pri práci so šteniatkami.

machankova@vodiacipes.sk

 

Katarína Štulajterová
Firemné darcovstvo, komunikácia s médiami

Na gymnáziu ma veľmi bavila biológia, hlavne zoológia. Môj sen ju ísť študovať sa nesplnil, vyštudovala som iné bio – chémiu. Osud ma však zavial do úplne inej oblasti – viac ako dvadsať rokov som pracovala v korporátnej sfére v oblasti marketingu a komunikácie. Som rada, keď sa nám podarí presvedčiť sponzorov o dôležitosti našej práce a podporia nás. Priznávam sa, že nám často pomáhajú aj „psie oči.“

stulajterova@vodiacipes.sk


0908 378 994

Ivana Merryman Boncori
komunikácia so zahraničím, zástupca školy v medzinárodnej organizácii IGDF

Do výcvikovej školy som sa dostala, ako takmer všetci, kvôli láske ku psíkom. Od výchovy šteniatok som prešla ku trénerstvu. V roku 1998 som odovzdala svojho prvého vodiaceho psa – Alu. Vzdelávanie v tejto téme v zahraničí mi prehĺbilo odborné poznanie v problematike ľudí so zrakovým postihnutím. Práca s nimi, sa mi stala veľkou pasiou. Svoje vedomosti odovzdávam aj vzdelávaním nášho odborného personálu. Mojim poslaním je spolupráca so zahraničím a pomoc rozvíjajúcim sa výcvikovým školám. Aj keď už dlhodobo nežijem na Slovensku, toto sú oblasti kde VŠVAP naďalej pomáham.

merrymanboncori@vodiacipes.sk

 

Našou veľmi dôležitou súčasťou je veľká skupina našich skvelých dobrovoľníkov – vychovávateľov budúcich psích pomocníkov, ako aj opatrovateľov chovných sučiek. Ich prácu si veľmi vážime a nesmierne im za ňu ďakujeme.

Ďakujeme naším dobrovoľníkom.

Významné osobnosti:

S organizáciou sú spojené mená dvoch významných osobností, ktoré boli pri jej vzniku od začiatku a výrazne formovali jej smerovanie.

Imrich Bartalos

  • zakladateľ Oddelenia výcviku vodiacich psov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, z ktorého sa vyformovala súčasná podoba organizácie
  • s pomocou rodiny vycvičil a odovzdal prvého vodiaceho psa na Slovensku

Jarmila Virágová

  • najdlhšie pôsobiaca riaditeľka organizácie
  • stála pri zakladaní účelového chovu vodiacich psov na Slovensku
  • za jej pôsobenia sa škola v roku 2014 osamostatnila od Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a vzniklo občianske združenie Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Ďakujeme.

Ďakujeme.

Pomáhajte s nami.

Aj vďaka vašej pomoci sa môžu ľudia so zdravotným postihnutím stať samostatnejšími a nezávislejšími.