Naša organizácia.

Naším cieľom je odovzdanie ľahko ovládateľného, bezpečne pracujúceho psa človeku so zdravotným postihnutím.

Kto sme:

Naše občianske združenie pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím stať sa samostatnejšími vďaka pomoci psov so špeciálnym výcvikom. Od roku 1995 sme vycvičili a odovzdali klientom takmer 150 vodiacich psov. Ako jediná organizácia na Slovensku sme získali akreditáciu od Medzinárodnej federácie škôl pre výcvik vodiacich psov (International Guide Dog Federation), čo zaručuje vysokú kvalitu našej práce.

Naše psy sú vďaka nášmu vlastnému účelovému chovu ľahko ovládateľné aj pre človeka so zdravotným postihnutím a pracujú okrem Slovenska aj na Malte, v Českej republike či v Nemecku. Pripravujeme aj asistenčné psy pre ľudí s telesným postihnutím a signálne psy pre ľudí so sluchovým postihnutím konkrétne podľa požiadaviek klienta.

Naším cieľom je odovzdanie ľahko ovládateľného, bezpečne pracujúceho psa človeku so zdravotným postihnutím a vytvorenie harmonickej, dobre spolupracujúcej dvojice, v ktorej sa pes aj človek budú cítiť spokojne a šťastne.

Čítať viac >
História:

Korene organizácie siahajú do roku 1995. V ňom vzniklo Oddelenie výcviku vodiacich psov, ako súčasť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Jeho zakladateľom a riaditeľom bol Imrich Bartalos, nevidiaci učiteľ hudby a držiteľ vodiaceho psa. Nebol ešte založený účelový chov, psy, ktoré mali pomáhať nevidiacim, sa kupovali od chovateľov labradorských retríverov.

V roku 2001 odišla na ročnú stáž do austrálskej výcvikovej školy s dlhoročnou tradíciou Guide Dogs Victoria trénerka a študentka Ivana Merryman Boncori, rodená Balážová. Na Slovensko priniesla veľké množstvo informácií či skúseností a kontaktov. Vďaka nim sa podarilo získať chovnú sučku Bronny, ktorá sa stala zakladateľkou chovu vodiacich psov na Slovensku.

V roku 2007 boli vďaka podpore Lion´s Club Bratislava Pressburg postavené budovy chovného centra. Doteraz v nich prichádzajú na svet a trávia prvé týždne svojho života budúci psí pomocníci.

Nárast počtu klientov, vychovávaných a cvičených psích pomocníkov, ako aj aktivít pod vedením riaditeľky Jarmily Virágovej vyústil do osamostatnenia sa školy od Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. V roku 2014 sa tak zrodila nezisková organizácia s názvom Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy, ktorá ľuďom s postihnutím pomáha doteraz.

Čítať viac >

Výročné správy:

Významné dátumy:

1993

vznikol Klub držiteľov vodiacich psov

1993

držiteľ vodiaceho psa Imrich Bartalos s pomocou rodiny vycvičil a odovzdal prvého vodiaceho psa na Slovensku

1995

vzniklo Oddelenie výcviku vodiacich psov pri Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)

1996

stali sme sa asociovaným členom International Guide Dog Federation (Medzinárodná federácia škôl pre výcvik vodiacich psov)

2001 - 2002

stáž v austrálskej výcvikovej škole Guide Dogs Victoria (Ivana Merryman Boncori, rod. Balážová)

2001

stali sme sa plnoprávnym členom International Guide Dog Federation (Medzinárodná federácia škôl pre výcvik vodiacich psov)

2002

oddelenie výcviku vodiacich psov pri ÚNSS bolo premenované na Výcvikovú školu pre vodiacich psov (VŠVP)

2004

logo organizácie vytvoril akademický maliar Miroslav Cipár

2005

stali sme sa spoluzakladateľom asociácie cvičiteľov terapeutických, vodiacich a asistenčných psov na Slovensku (SACTVAP)

2007

založenie vlastného účelového chovu

2008

stavba účelového chovného centra v Jakubove, ktorý vznikol vďaka finančnej podpore Lion´s Club Bratislava Pressburg

2014

právne osamostatnenie VŠVP od ÚNSS – vznik nového občianskeho združenia Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy