Zmluvné vzťahy:

Zmluvy a dohody slúžia na obstarávanie služieb alebo tovarov pre našu organizáciu.

Ďakujeme.

Pomáhajte s nami.

Aj vďaka vašej pomoci sa môžu ľudia so zdravotným postihnutím stať samostatnejšími a nezávislejšími.