Vaše 2 % pomáhajú.

Euro k euru

Aj toto môže byť cesta ako, podporíte našu činnosť a pomôžete ľuďom so znevýhodnením urobiť veľký krok ku samostatnosti.

Naše údaje:
Obchodné meno: Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
Sídlo: Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 4235 7632

Ďakujeme za rozhodnutie darovať vaše 2 % z dane práve nám! Ceníme si vašu podporu vodiacim psom.

Postup na poukázanie Vašich 2 %:

ZAMESTNANEC (ZÚČTOVANIE DANE ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ)

1. Do 15.02.2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám potvrdil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: Potvrdenie o zaplatení dane – zamestnanci.

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali (ak ste dobrovoľnícky pracovali pre nás, napíšte na obuchova@vodiacipes.sk a potvrdenie Vám vystavíme a zašleme)

3. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – Vyhlásenie VŠVAP.

4. Vo Vyhlásení vyplňte:

a) údaje našej organizácie:
Obchodné meno: Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
Sídlo: Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 4235 7632 (POZOR! IČO sa zarovnáva sprava)

b) Vaše údaje

c) sumu 2% (resp. 3%), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane (tiež z Potvrdenia)

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete TU.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMA

1. Vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B.

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v náš prospech poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali (ak ste dobrovoľnícky pracovali pre nás, napíšte na obuchova@vodiacipes.sk a potvrdenie Vám vystavíme a zašleme)

2. Pri daňovom priznaní typu A sa VIII. časť daňového priznania sa týka Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.

Pri daňovom priznaní typu B sa XII. časť daňového priznania sa týka Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.

Do príslušných políčok vyplňte naše údaje:

Obchodné meno: Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Sídlo: Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

IČO: 4235 7632 (POZOR! IČO sa zarovnáva sprava)

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete TU. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vášmu daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

PRÁVNICKÁ OSOBA

1. Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate aj:

a) 1% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek neziskovej organizácii). V tom prípade vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1,0% z dane

b) 2% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. V tom prípade označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

2. VI. časť daňového priznania sa týka Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Do príslušných políčok vyplňte naše údaje:

Obchodné meno: Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Sídlo: Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

IČO: 4235 7632 (POZOR! IČO sa zarovnáva sprava)

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2020 na Váš daňový úrad. Adresu si nájdete TU. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!

Ďakujeme.

Chcete nám pomôcť iným spôsobom? Adoptujte si budúceho psieho pomocníka.

Chcete byť stále v obraze? Zaregistrujte sa.

Newsletter:


* Tieto polia sú povinné.

Ďakujeme.

Pomáhajte s nami.

Aj vďaka vašej pomoci sa môžu ľudia so zdravotným postihnutím stať samostatnejšími a nezávislejšími.