Firemné partnerstvo.

Premeňme spoluprácu na pomoc človeku

Organizácie, ktoré nás chcú podporiť, si môžu vybrať spôsob, ktorý je pre nich najvýhodnejší. Naším cieľom je, vytvoriť obojstranne užitočné partnerstvo. Vieme pomôcť s nastavením Corporate Social Responsibility programu, podporiť Vaše aktivity v oblasti inklúzie, či len prísť potešiť Vašich zamestnancov našimi psíkmi.

Sponzoring šteniatka:

Najobľúbenejším spôsobom, ako podporiť budúceho psieho pomocníka je jeho virtuálna adopcia. Pre Vašich zamestnancov bude nesmierne obohacujúce sledovať zmenu malého šteniatka, ktorému vybrali meno, na zodpovedného psieho pomocníka. A keď vo Vašej firme nájdete vhodného dobrovoľníka – vychovávateľa, radosť zamestnancov bude dvojnásobná.

Kuriérska spoločnosť DPD podporuje Výcvikovú školu pre vodiacich psov už veľa rokov a robíme to radi.

Vážime si prácu ľudí z Výcvikovej školy, výsledkom ktorej sú psíky, ktoré sa vedia postarať o „svojho človeka“ a aspoň čiastočne mu nahradiť stratený alebo slabý zrak. To je pre psa náročná úloha a oni to vďaka tréningu výborne zvládajú. DPD pomáha finančne a v roku 2019 sme sa rozhodli zapojiť sa aj do procesu výchovy budúceho vodiaceho psa. Prišla k nám Hany, ktorá u nás strávi svoje psie detstvo, a ktorú sa snažíme čo najlepšie zoznámiť so svetom ľudí, aby mohla pokojne a bezpečne sprevádzať svojho budúceho nevidiaceho spoločníka. Už dnes vieme, že sa s ňou budeme lúčiť veľmi ťažko, ale vieme aj, že rovnakú radosť a pohodu, akú priniesla nám, prinesie človeku, ktorý ju potrebuje.

Andrea Bačíková

Marketing & PR Manager
Direct Parcel Distribution SK, s.r.o.

Možnosti adopcie šteniatka:

Finančná podpora je možná prostredníctvom darovacej zmluvy, poukázaním 2 % z dane alebo zmluvou o charitatívnej reklame

Bronzový partner

Adopcia šteňaťa z projektu Adopcia
Finančný príspevok do 1 000 €

● logo na webovej stránke a FB VŠVAP
● správy o psíkovi s fotografiami 4x ročne

Strieborný partner

Adopcia šteňaťa z projektu Adopcia
Finančný príspevok do 2 500 €

● logo na webovej stránke a FB VŠVAP
● informácie o Vašej spoločnosti na 1 akcii VŠVAP/ po dohovore
● informácia o podpore Vašej spoločnosti v kalendári Vodiaci pes

Exkluzívny zlatý partner šteňaťa

Exkluzívna adopcia šteňaťa jednou spoločnosťou
(šteniatko si adoptuje výlučne Zlatý partner)
Finančný príspevok do 3 500 €

● logo na webovej stránke a FB VŠVAP
● informácie o Vašej spoločnosti na rôznych akciách VŠVAP/ letáky, roll-up
● informácia o podpore Vašej spoločnosti v kalendári Vodiaci pes
● predvádzacia akcia Výcvikovej školy vo Vašej spoločnosti – raz ročne
● logo Vašej spoločnosti na šteňacom postroji
● možnosť použiť psa na reklamné fotografie
● správy s fotografiami o psovi 4x ročne

Exkluzívny platinový partner šteňaťa

Finančný príspevok nad 3 500 € (aj formou 2 %)

● plnenie ako ZLATÝ PARTNER
● možnosť vybrať šteňaťu meno
● individuálne reklamné aktivity po dohovore

Charitatívna reklama:

„Súčasťou úspešnej reklamy má byť pes,“ tento výrok sa pripisuje otcovi modernej reklamy Davidovi Ogilvy. Ak by ste uvažovali o využití našich psov vo Vašej komunikácii, v spolupráci s tímom našich dobrovoľníkov – profesionálov v marketingovej komunikácii, Vám vieme ponúknuť kreatívne riešenie.

Prednášky, workshopy:

Mnohé úspešné spoločnosti dnes implementujú programy Diversity and Inclusion do svojich HR stratégií. Ak chcete zistiť, ako zamestnávať ľudí so zdravotným znevýhodnením, dohodnite si s nami prednášku alebo workshop. Spolu s našimi klientami Vám pomôžeme pochopiť potreby ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Dobrovoľníctvo:

Prioritným programom Dobrovoľníctva je pre nás vychovávateľstvo. Uvítame ale aj pro bono poradenstvo v oblasti online marketingu, finančného manažmentu a práva.

Kontakt pre firemné partnerstvo:

Mgr. Katarína Štulajterová
PR & marketing
stulajterova@vodiacipes.sk


0908 378 994
02/692 03 437

Chcete byť stále v obraze? Zaregistrujte sa.

Newsletter:


* Tieto polia sú povinné.

Ďakujeme.

Pomáhajte s nami.

Aj vďaka vašej pomoci sa môžu ľudia so zdravotným postihnutím stať samostatnejšími a nezávislejšími.