Staňte sa vychovávateľom šteniatka.

Otvorte svoje srdce a domov

Jediné, čo potrebujete, je veľa lásky.
Ostatné vás naučíme.

Ak ste niekedy s obdivom hľadeli na psov so špeciálnym výcvikom, prezradíme vám jedno tajomstvo:

Vďačíme za to ľuďom, ako ste vy.

Za každým úspešne vycvičeným psom je náš dobrovoľník – vychovávateľ.

Ten sa mu venoval už od útleho veku. Je to práve vychovávateľ, ktorý formuje osobnosť šteňaťa, učí ho, ako sa má správať a ukazuje mu ľudský svet. Vychovávateľom sa môže stať každý, kto má na šteniatko čas a chce mu dopriať krásne detstvo.

Medzi našimi dobrovoľníkmi nájdete ľudí rôznych vekových kategórii, profesií, mamičky na materskej dovolenke, dôchodcov, či študentov – všetkých spája láska ku psom a chuť pomáhať. Pod vedením našich skúsených koordinátoriek výchovy sa so šteniatkom naučia pracovať aj začiatočníci bez kynologických skúseností.

Ešte váhate?

● budete pri príprave psieho pomocníka, ktorý dokáže niekomu zmeniť život
● naučíte sa mnoho nového
● prítomnosť psa prinesie pozitívnu energiu do domácnosti
● zažijete veľa zábavy a získate nových priateľov
● bude vás hriať dobrý pocit, že ste urobili niečo užitočné

Naši vychovávatelia zvyknú prirovnávať výchovu šteniat ku výchove detí. Aj naša koordinátorka výchovy Katka, matka dvoch detí, si spomína na svoje pocity: „Keď vidím šteňacie bábätko vyrastené na dospeláka v postroji, pociťujem podobný pocit, ako keď sa moji synovia naučia bicyklovať, prinesú dobrú známku zo školy alebo pripravia samostatne raňajky.“

Katka Kubišová

Máte záujem poskytnúť domov niektorému z našich psíkov?

Vyplňte, prosím, tento online formulár:

Výchova šťeňaťa >

Najčastejšie otázky:

1) Čo je to program VÝCHOVA?
Zapojením sa do dobrovoľníckeho program Výchova človek pomôže vychovať psieho pomocníka a spoločníka pre človeka so zdravotným postihnutím. Šteniatko je zverené na približne jeden rok dobrovoľníkovi – vychovávateľovi. Ten ho postupne zoznamuje s ľudským svetom, učí sa ho v ňom sa slušne správať a umožňuje mu prežiť radostné detstvo. Cieľom je zo šteňaťa vychovať ľahko ovládateľného, vyrovnaného mladého psa s pozitívnym vzťahom k človeku, ktorý sa vie učiť sa a správa sa pokojne v akomkoľvek prostredí. Takýto pes potom zvládne aj následný špeciálny výcvik a bude príjemným spoločníkom pre človeka s postihnutím.
2) Prečo je dôležitý program VÝCHOVA?
Na to, aby sa zo psa stal kvalitný a bezpečný psí pomocník, dobrý výcvik nestačí. Pes schopný sústrediť sa na výcvik, musí byť zvyknutý na spoluprácu s človekom a cítiť sa komfortne a bezpečne v akomkoľvek prostredí. Vycvičení psí pomocníci majú povolený vstup aj tam, kde bežné psy nemôžu. Preto je nevyhnutné, aby nielen ovládali cviky, ktorými svojmu majiteľovi pomáhajú, ale aby sa vedeli za všetkých okolností aj vhodne správať a neobťažovali okolie. Socializácia a správne návyky šteňaťa, ktoré sa budujú v programe Výchova, sú tak základným kameňom, na ktorom tréner stavia výcvik.
3) Aké sú požiadavky na budúceho vychovávateľa?
 • Vek nad 18 rokov.
 • Ubytovanie psíka v byte, alebo v interiéri domu s povoleným prístupom do väčšiny miestností, kde sa rodina zdržuje.
 • Bydlisko v meste, prípadne v okolí s možnosťou a ochotou dochádzať do mesta, vzhľadom na potrebu socializácie šteniatka v rušnom mestskom prostredí. Tým, že sídlime v Bratislave, uprednostňujeme záujemcov z tohto mesta a okolia. V iných mestách otvárame program výchova, keď sa prihlási z daného mesta viac záujemcov.
 • Súhlas ostatných členov domácnosti s rozhodnutím vychovávať šteniatko (nemusia sa aktívne podieľať na výchove, ale musia mať ku šteňaťu pozitívny vzťah a rešpektovať pravidlá výchovy).
 • Pracovný režim, ktorý umožňuje nenechávať malé šteňa doma dlhodobo osamote. Napr.: rodina, v ktorej je počas dňa stále niekto doma, možnosť práce z domu, možnosť vodiť si šteniatko do práce.
 • Dostatok času a trpezlivosti venovať sa šteniatku tak, aby spoznalo čo najviac predmetov a situácií z ľudského sveta.
4) Čo zabezpečuje pre vychovávateľov naša Výcviková škola?

• Suché granulované krmivo.
• Bezplatnú veterinárnu starostlivosť.
• Potrebné kynologické pomôcky.
Bezplatnú prepravu psa v MHD Bratislava, Košice, Žilina, Trnava, ZSSK, Slovak Lines, RegioJet.
Podporu počas celého obdobia výchovy v podobe spoločných stretnutí, či komunikácie za účelom riešenia akýchkoľvek problémov, ktoré sa počas výchovy prípadne vyskytnú.
Dogsitting – pre výnimočné prípady, keď sa vychovávateľ nemôže starať o zvereného psa (letecká dovolenka, služobná cesta a pod.)

5) Aké sú povinnosti vychovávateľa?
 • Budovať u šteňaťa pozitívny vzťah k človeku. Začleniť šteniatko do rodiny tak, aby človek bol pre šteňa autoritou a cítilo sa pri ňom bezpečne.
 • Starostlivosť o zdravotný stav šteňaťa – pravidelná vakcinácia a návštevy veterinára na základe konzultácie s koordinátorom VŠVAP.
 • Zabezpečenie dostatku pohybu a aktivít (vrátane hier) v rušnom prostredí aj v prírode, za každého počasia, v množstve potrebnom pre daný vek šteniatka.
 • Nevystavovať šteniatko potenciálne nebezpečným situáciám, napr. ponechanie šteňaťa v aute, pohyb bez vodidla popri ceste, ponechanie šteňaťa samé pred obchodom a pod.
 • Pravidelná komunikácia s koordinátorom výchovy, rešpektovanie zadaných pravidiel a výchovných postupov.
6) Čo je najdôležitejšie musí vychovávateľ šteniatko naučiť?
 • Rešpektovať pravidlá a hranice stanovené človekom.
 • Správne hygienické návyky.
 • Chodiť na vôdzke bez ťahania, nasledovať človeka.
 • Prísť na zavolanie.
 • Správať sa pokojne a slušne v interiéroch, vrátane zostávania osamote.
 • Spoznávať rôzne prostredia a situácie.
 • Dôverovať človeku pri manipulácii s telom.
7) Čo je považované za slušné správanie u šteniatka?
Majiteľom psa, ktoré je zaradené v programe Výchova, bude s najväčšou pravdepodobnosťou človek so zdravotným postihnutím. To znamená, že nebude mať zrakovú kontrolu nad tým, čo pes robí, alebo bude mať obmedzenú pohyblivosť na to, aby psa ovládal. Psím pomocníkom sa môže stať iba ľahko ovládateľný pes, ktorý neťahá na vodidle, nevyskakuje na ľudí a nábytok, nešteká, či nekradne veci. Z tohto dôvodu je od malička potrebné budovať u psa slušné správanie, aby sa z neho stal nielen pomocník, ale aj príjemný a bezproblémový spoločník.
Príklady nevhodných psích aktivít, ktoré vedú skôr či neskôr k problémovú správaniu. Úlohou vychovávateľa je ich nepodporovať. Ide o:

 • Nevhodné správanie: hryzenie rúk a iných častí tela, vyskakovanie na človeka, štekanie, kňučanie, hryzenie zariadenia bytu, kradnutie vecí, požieranie zo zeme a pod.
 • Nevhodné návyky: spanie psa v posteli a na gauči, kŕmenie psa od stola, čo má za následok žobranie pri stole, vynucovanie pozornosti, ťahanie na vodidle, utekanie a pod.
 • Nevhodné hry: aportovanie loptičky, čo podporuje lovecký inštinkt, akékoľvek preťahovanie s hračkou/ iným predmetom a dráždenie psa k aktivite, štekaniu vyskakovaniu.
8) Potrebuje mať záujemca kynologické vzdelanie alebo skúsenosti?
Predošlé skúsenosti so psami môžu byť výhodou. Nie sú však nevyhnutné. Máme veľa šikovných vychovávateľov, ktorí psa nikdy nemali.
9) Môže sa stať vychovávateľom človek, ktorý má vlastného psa?
Iné zvieratá v byte vychovávateľa sú vítané, a to za predpokladu, že budú akceptovať šteniatko ako nového člena rodiny. Domáci pes musí byť ovládateľný, rešpektovať svojho majiteľa, nakoľko šteniatko bude s najväčšou pravdepodobnosťou opakovať všetko po tomto staršom psom kamarátovi. Ťažko sa šteniatko bude učiť privolaniu, keď starší pes na privolanie nereaguje.
V prípade, že v interiéri má domáci pes napríklad povolené spanie v posteli, je potrebné zabezpečiť, aby šteniatko vo Výchove do postele nešlo. Ak chce naučiť vychovávateľ šteniatku pokojnému správaniu sa v interiéroch, musí zabezpečiť, aby všetky psy v domácnosti pochopili, že priestor na spoločnú hru majú na lúke či v lese, ale nie v interiéri.
10) Aký je postup pridelenia šteniatka k záujemcovi?

Šteniatka do rodín umiestňujeme priebežne, podľa toho, ako ich naše chovné sučky privedú na svet. Počas celého roka evidujeme prostredníctvom dotazníkov záujemcov o výchovu. Následne s nimi realizujeme osobné stretnutia, kde ich oboznamujeme s ich úlohou a odpovedáme na otázky. Tí, ktorí spĺňajú naše požiadavky a rozhodnú sa pre túto činnosť, sú zaradení na čakaciu listinu a sú oboznámení s možnými termínmi odberu šteniatok. Na tejto „odovzdávačke“ dostanú záujemci okrem šteniatka aj granule, všetky kynologické potreby, manuál k výchove a potrebné informácie o všetkých postupoch a kontaktných osobách. Záujemca preberá šteniatko podpisom dobrovoľníckej zmluvy.

11) Ako dlho ostáva psík v rodine?

Šteniatka odchádzajú do rodín dobrovoľníkov vo veku 7 – 8 týždňov. V prvom roku života absolvujú preventívne RTG vyšetrenia lakťov a bedier, ako aj hodnotenia povahy. Tie, ktoré hodnoteniami neprejdú, zostávajú u vychovávateľa, kým im nenájdeme novú, vhodnú rodinu. Tie, ktoré hodnotením prejdú, zostávajú v dobrovoľníckej rodine, až pokiaľ sa neuvoľní u trénera miesto na nástup do tréningu.
Pes v rodine vychovávateľa môže zostať zväčša 12-15 mesiacov, ojedinele dlhšie. Ukončenie pôsobenia šteniatka v programe Výchova uzatvárame spoločným rozlúčkovým stretnutím vychovávateľov.

12) Ďalšie konkrétne otázky k výchove:

Musí šteniatko stále chodiť na vodidle?
Cieľom je naučiť šteniatko chodiť bez ťahania na krátkom vodidle, aj na flexi vodidle, ale aj na voľno tak, aby si sledovalo svojho človeka a bolo privolateľné zo všetkých situácií. Práve nasledovanie človeka a privolanie sa najlepšie buduje, keď je šteniatko ešte malé. Je však potrebné si na tento nácvik nájsť miesto, ktoré je bezpečné (mimo ciest) a je na ňom povolený voľný pohyb psa.

Môže šteniatko zostávať osamote?
Ročný pes by mal byť schopný zostať osamote v pokoji na akomkoľvek mieste. Tento návyk je však potrebné budovať postupne, malé šteniatko nechávať osamote iba krátky čas a ten postupne predlžovať. Nie je vhodné nechávať malé šteniatko dlhodobo osamote.

Môže šteniatko s nami cestovať?
Cestovanie je pre šteniatko veľmi prínosné, nakoľko spoznáva nové miesta a zvyká si na samotný transport. Je potrebné zvážiť a preveriť, či destinácie, do ktorých človek cestuje, sú pre psa vhodné, či je tam vstup so psom povolený. V teplých mesiacoch je potrebné zohľadniť skutočnosť, že šteňa sa veľmi rýchlo prehrieva, čo môže mať fatálne následky. Pri turistike je potrebné zohľadniť vek a neprepínať jeho sily.

Môžem chodiť so šteňaťom do práce?
Možnosť vodiť si šteniatko do práce je prínosné ako pre šteňa, tak pre vychovávateľa, ako aj pre ostatných ľudí na pracovisku. Na základe našich skúseností, ako aj rôznych výskumov, prítomnosť psa v zamestnaní vylepšuje celkovú pracovnú atmosféru.
Šteniatko si v zamestnaní vychovávateľa privyká na pracovný režim svojho človeka a socializuje sa. Vychovávateľ môže využiť cestu z práce a do práce na pracovné prechádzky.
Niektoré pracoviská umožňujú prítomnosť psa, na niektorých bude potrebné získať súhlas s umiestnením šteňaťa. Ak potrebujete argument pre tento súhlas, VŠVAP môže poskytnúť formálnu žiadosť o umožnenie prístupu šteňaťa na pracovisko.

Môžu šteniatko hladkať alebo kŕmiť cudzí ľudia?
Je normálne, že šteniatko sa páči ľuďom a je žiadúce naučiť šteniatko dôvere ku nim. Psík sa však musí sa aj tu naučiť hranice v kontakte s ľuďmi. Šteniatko by sa pri hladkaní nemalo blázniť, hrýzť ani vyskakovať na človeka, a to vzhľadom na to, že je pripravované na svoje poslanie psieho pomocníka, ktorého majiteľom bude človek s telesným znevýhodnením.
Často šteniatko v jašivom správaní podporujú práve ľudia tým, akým spôsobom sa ho dotýkajú. Závisí na vychovávateľovi, kedy a komu sa rozhodne šteniatko nechať pohladkať. V zásade nie je vhodné hladkať šteniatko, keď s ním vychovávateľ pracuje, keď ho niečo učí. Môže prísť ku strate sústredenia.
Kŕmenie šteniatka by mal mať vždy pod kontrolou vychovávateľ a nedovoliť nikdy cudzím ľuďom ho odmeňovať.

Musí sa vychovávateľ venovať šteniatku celý deň?
Celodenná pozornosť zo strany človeka nemá na akékoľvek šteniatko dobrý vplyv. Okrem toho šteniatka prespia zhruba 18 hodín denne, netreba sa preto obávať toho, že celý deň človek strávi starostlivosťou oňho. Ak má byť šteňa plnohodnotným členom domácnosti, je dôležité nájsť cestu, ako ho začleniť do režimu rodiny. Tento režim určuje vždy človek, ale samozrejme, najmä zo začiatku, ho musí prispôsobiť potrebám šteniatka. To znamená, že počas prvých týždňov sa treba pripraviť na častejšie, no kratšie venčenia a aktivity so šteňaťom. Vo vyššom veku, keď má mladý pes zvládnuté hygienické návyky a vydrží viac chodiť, sa stáva prispôsobivejší režimu rodiny. Avšak, okrem bežných prechádzok by si v akomkoľvek veku psíka mal človek každý deň vyhradiť čas (10-30 min), kedy sa sústredene venuje iba šteniatku a niečo ho učí.

Chcete vedieť viac?

Chcete byť stále v obraze? Zaregistrujte sa.

Newsletter:


* Tieto polia sú povinné.

Ďakujeme.

Pomáhajte s nami.

Aj vďaka vašej pomoci sa môžu ľudia so zdravotným postihnutím stať samostatnejšími a nezávislejšími.