2 %

Ako postupovať pri poukázaní % z dane?

Naša organizácia už takmer 25 rokov pomáha ľuďom so zrakovým či telesným znevýhodnením. Ako jediná organizácia na Slovensku sme získali akreditáciu od Medzinárodnej federácie škôl pre výcvik vodiacich psov (International Guide Dog Federation), čo zaručuje vysokú kvalitu našej práce.

Podporte našu činnosť a pomôžte ľuďom so znevýhodnením urobiť veľký krok ku samostatnosti. ĎAKUJEME!

Naše údaje:

IČO: 42357632

DIČ: 2120014479

Obchodné meno: Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Sídlo: Rovniankova 16, 851 02 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

 

POSTUP pri poukázaní % zo zaplatenej dane

 

1. POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY:

AK STE ZAMESTNANCOMZA KTORÉHO ODVÁDZA DAŇ ZAMESTNÁVATEĽ:

1.     Keď vám zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie a vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti vyplňte predvyplnený a editovateľný formulár Vyhlásenie o zaplatení dane POZOR zmena v riadku 13!

2.     Z Potvrdenia o zaplatení dane zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať 2 %/ alebo 3 % z vašej zaplatenej dane.

3.     Obe tlačivá je potrebné doručiť osobne či poslať poštou na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do 30.4.2022.

 Ak ste našim dobrovoľníkom a chcete od nás Potvrdenie o odpracovaní min 40 hod. dobrovoľníckej činnosti, kontaktujte radimska@vodiacipes.sk

 

AK STE FO, KTORÁ SI PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMA:

·        Vypočítajte si 2 % z vašej zaplatenej dane resp. 3 % - ak ste v minulom roku aspoň 40 hod. dobrovoľníčili.

·        Vyplňte daňové priznanie, ktorého súčasťou je aj Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %/3 % zaplatenej dane. Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov.

·        DP doručte elektronicky na Finančnú správu resp. na daňový úrad podľa vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.

·         V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania. 

 Ak ste našim dobrovoľníkom a chcete od nás Potvrdenie o odpracovaní min 40 hod. dobrovoľníckej činnosti, kontaktujte radimska@vodiacipes.sk

 

2. POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY:

·        Vypočítajte si 1 % z vašej zaplatenej dane. Ak do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely* sumu vo výške aspoň 0,5 % dane, môžete pomôcť až 2 % z dane!

·        Daňové priznanie je potrebné odoslať elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

·        Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní. Ďakujeme.

·        Všetky detaily a podmienky venovania 2 % nájdete na www.rozhodni.sk.

* Podmienka je, že sumu vo výške minimálne 0,5 % dane daruje PO organizácii nezriadenej za účelom podnikania. Nemusí to byť nevyhnutne ten istý subjekt, ktorému PO asignuje 2 % dane.

 

Tlačivá

Vyhlásenie o zaplatení dane

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

 

ĎAKUJEME!