Kontakt pre sponzorov

Ľubica Radimská

Tel.: +421-915 739 001

E-mail: radimska@vodiacipes.sk