Kontakt pre sponzorov

Ľubica Radimská

Tel.: +421-915 739 001

E-mail: radimska@vodiacipes.sk

 

Eva Sládková

Tel.: +421-903 576 184

E-mail: sladkova@vodiacipes.sk