Psí pomocníci prosia o pomoc

Majú 4 nohy a nahrádzajú zrak. Čo je to? No predsa vodiace psy, ktoré sú nenahraditeľnými pomocníkmi nevidiacich a slabozrakých ľudí. Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy okrem nich vychováva a trénuje aj pomocníkov pre ľudí s rôznymi ďalšími fyzickými a psychickými ochoreniami. Je to však veľmi drahá záležitosť a príspevok od štátu ani zďaleka nepokrýva náklady.

„Náklady na starostlivosť o jedného psa od perinatálneho obdobia, cez výchovu, výcvik až po odovzdanie klientovi predstavujú viac ako 20.000€, pričom príspevok na kúpu kompenzačnej pomôcky, ktorou vodiaci pes je, je max 7.200€. Zvyšok zvyčajne dotuje výcviková škola finančnými prostriedkami získanými z darov, grantov a projektov. Veď každý, aj ťažko zdravotne postihnutí, majú právo žiť dôstojný a naplnený život,“ vysvetľuje Ľubica Radimská z VŠVAP.

Aktuálne pred Vianocami preto škola rozbehla verejnú finančnú zbierku s názvom Psí pomocníci 2023. Je riadne zaregistrovaná a ľudia môžu výchovu a výcvik psíkov podporiť dvoma spôsobmi:

zaslaním financií na účet: SK32 0200 0000 0040 0090 0656

príspevkom do stacionárnych pokladničiek.

psi pomocnici qr platba

Vo VŠVAP robia ľudia, pre ktorých je práca poslaním a zmyslom ich života je pomôcť zdravotne znevýhodneným ľuďom získať nezávislosť, ľudskú dôstojnosť a spoločenské uplatnenie pomocou psov so špeciálnym výcvikom. Takmer dve stovky ľudí, ktorým psy z našej školy už pomáhajú o tom vedia svoje.

„Našim cieľom je odovzdanie ľahko ovládateľného, bezpečne pracujúceho psa človeku so zdravotným postihnutím a vytvorenie harmonickej, dobre spolupracujúcej dvojice, v ktorej sa pes aj človek budú cítiť spokojne, bezpečne a šťastne. Darí sa nám to, no je to stále náročnejšie. Veľmi nám karty zamiešala aj pandémia,“ vysvetľuje smutne Ľubica Radimská.

Zbierka Psí pomocníci 2023 potrvá do 30. 11. 2023.

Priebežná správa - Vyhodnotenie

Pre všetkých ľudí dobrej vôle pripravila Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy Adventný kalendár s milými prekvapeniami na každý jeden deň tohto čarovného obdobia.