Medzinárodný deň vodiacich psov

Vodiace psy oslavujú svoj medzinárodný deň poslednú aprílovú stredu, čo tento rok pripadlo na 30.4.2014. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali tlačovú konferenciu, na ktorej sme informovali o:

  • aktuálnej osvetovej kampani (odkazy na spoty):

Označník zastávky
Laskónka
Priechod pre chodcov
Autobus

  • historických míľnikoch a udalostiach, ktoré významne ovplyvnili vznik a vývoj spolupráce vodiaceho psa s človekom až po súčasnosť
  • špecifikách výcviku vodiacich psov, úspešnosti účelových chovov u nás aj v zahraničí, povahových vlastnostiach a temperamente budúcich vodiacich psov

Hosťami tlačovej konferencie boli:

Jarmila Virágová, riaditeľka VŠVAP
Ivana Merryman Boncori, inštruktorka mobility s vodiacim psom
Katarína Kubišová, koordinátorka dobrovoľníckeho programu Výchova, VŠVAP
Jozef Just, tréner vodiacich psov, kreatívny spolupracovník, autor osvetovej kampane
Andrea Kujovičová, majiteľka vodiaceho psa Adelky
Róbert Cielontko, majiteľ vodiaceho psa Aničky
Matej Landl, herec
Juraj Johanides, režisér a herec