Aktuálne informácie k projektu Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých

ako sme už v minulosti informovali, VŠVAP realizovala od roku 2018 do roku 2021 projekt Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých, ktorého cieľom bolo zlepšiť problémové oblasti a procesy vo verejnej správe, v súvislosti so psami so špeciálnym výcvikom.
Hoci je samotný projekt uzatvorený, rokovania, ktoré majú za cieľ uskutočniť potrebné zmeny v legislatíve týkajúcej sa psov so špeciálnym výcvikom, pokračujú. Máme z toho veľkú radosť.
Jedná sa hlavne o riešenia, ktoré zabezpečia psom príjemný pracovný život a dôstojnú starobu. Je potrebné zabezpečiť psom so špeciálnym výcvikom takú ochranu, aby neboli nútené pracovať v prípade nevyhovujúceho zdravotného stavu pri nástupe do služby. Taktiež pri diagnostikovaní  chronického ochorenia počas pracovného života psa, je potrebné zabezpečiť, aby takýto pes nebol nútený pracovať. Tiež rokujeme o potrebe preverenia pracovných zručností psa so špeciálnym výcvikom pred jeho nástupom do služby pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.
V tejto súvislosti sa do 31.3 2022 uskutočnili 4 pracovné stretnutia a ďalšie je naplánované na 21.4.2022.

Logo