Spúšťame nový projekt PEStvá na tričkách

Pri príležitosti Medzinárodného dňa vodiacich psov spúšťa Výcviková škola pre vodiacich psov projekt PEStvá na tričkách. Cieľom projektu je získať predajom tričiek s originálnymi kresbami od známych ilustrátorov finančnú podporu na výchovu a výcvik budúcich vodiacich psov. Autormi prvých kresieb sú slovenskí ilustrátori Martina Frajštáková, Boris Šima a Vanda Raýmanová.

Medzinárodný deň vodiacich psov pripadá každoročne na poslednú aprílovú stredu. Tento rok je jeho oslava spojená so spustením portálu www.PEStva.sk, na ktorom nájdete tričká s troma originálnymi obrázkami. "Za kresby planétky s Lajkou, jazvečíka a jeho kamaráta i čiernych psov vďačíme ilustrátorom Borisovi Šimovi, Martine Frajštákovej a Vande Raýmanovej, ktorí sa rozhodli takýmto spôsobom podporiť činnosť VŠVAP a pomôcť tak ľuďom so zrakovým postihnutím" ozrejmuje Lucia Šípošová, koordinátorka projektu a dobrovoľníčka Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy, ktorá si PEStvá na tričkách zvolila ako mikroprojekt v rámci doplnkového štúdia na Sokratovom inštitúte.

Výťažok z projektu je určený na podporu financovania výcviku vodiacich psov. Vďaka týmto štvornohým pomocníkom sa ľudia so zrakovým postihnutím môžu stať samostatnejšími a nezávislými na vidiacich sprievodcoch. Celý proces chovu, výchovy a výcviku je veľmi časovo i finančne náročný. Navyše, nie každý z adeptov na vodiaceho psa výcvik ukončí. Štatisticky je úspešnosť zhruba 50% čo znamená, že na vycvičenie piatich vodiacich psov je potrebné financovanie desiatich psov v programe.

Cena vodiaceho psa zahŕňa náklady na starostlivosť o chovnú sučku, jej krytie, starostlivosť o šteniatka v pôrodnici, ďalej náklady na starostlivosť o šteniatko počas výchovy, o psa počas výcviku, na odovzdanie psa klientovi, na doživotný tyflokynologický servis a celý chod školy. Do celého procesu je zapojených množstvo dobrovoľníkov, no napriek tomu je nesmierne finančne náročný. Reálne náklady na jedného vodiaceho psa od počatia až po odovzdanie klientovi sú 19 300 Eur. Maximálna výška príspevku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR na psa so špeciálnym výcvikom je 8 502,67 Eur. Pre človeka so zrakovým postihnutím je nereálne, aby si vzniknutý rozdiel doplatil sám, preto zvyšnú časť musí dofinancovať VŠVAP z vlastných zdrojov – prostredníctvom partnerov, verejných zbierok, asignácie 2% a projektov akými sú aj PEStvá na tričkách.

(prevzaté z tlačovej správy VŠVAP)