Stali sme sa samostatným právnym subjektom

Výcviková škola pre vodiacich psov (VŠVP), ktorá bola jedným z oddelení Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) začala od 1. 5. 2014 so súhlasom ÚNSS pracovať ako samostatný právny subjekt s názvom Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy (VŠVAP). Právnou formou novej organizácie je občianske združenie.

Dôvodom tejto zmeny je získanie právnej subjektivity, ktorá zjednoduší proces najmä pri asignácii 2 % a pri podávaní projektov. Sídlo, logo, personál, ciele a aktivity organizácie zostávajú nezmenené, tak ako aj spolupráca s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Tešíme sa na pokračovanie spolupráce nielen s ÚNSS, ale všetkými našimi partnermi a veríme, že táto zmena prinesie nové impulzy a inšpiráciu hlavne v oblasti rozvoja služieb pre našich klientov.