Štvornohé oči s historicky najvyšším výnosom

Verejnú zbierku Štvornohé oči organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska s cieľom získať finančné prostriedky na výchovu a výcvik psích pomocníkov pre ľudí so zrakovým postihnutím už od roku 2004. Prispieť do zbierky možno vhodením ľubovoľnej sumy do pokladnice – makety vodiaceho psa. Pokladnice sú rozmiestnené zväčša v nákupných centrách po celom Slovensku. Hrubý výnos verejnej zbierky za rok 2014 predstavuje čiastku 20.037,96 €. Je to najvyšší výnos v histórii zbierky a v porovnaní s výnosom roku 2013 predstavuje medziročný nárast o 12.380,34 €. Najvyššie výnosy na jednu pokladnicu boli zaznamenané v mestách Bratislava a Košice.

"Výnos použijeme na prípravu nevidiacich klientov na prácu s vodiacim psom – realizáciu kurzov priestorovej orientácie a samostatného pohybu," hovorí koordinátorka zbierky Ivana Potočňáková. "Ďalšia časť výnosu poputuje na podporu chovu a výcviku vodiacich psov. Srdečne ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispievaním do zbierky Štvornohé oči pomáhajú ľuďom so zrakovým postihnutím. Umožňujú im tak urobiť veľký krok smerom k samostatnosti."

V roku 2014 bola oficiálnym partnerom verejnej zbierky spoločnosť BILLA s.r.o., ktorá podporila aj výrobu nových postrojov pre psy vo výcviku. Ďalším partnerom bola spoločnosť OLEJÁR s.r.o., výrobca laminátových pokladníc v podobe psej mamy s dvoma šteniatkami. ÚNSS bude v tomto roku pokračovať v nahrádzaní pôvodných plyšových pokladníc laminátovými.

Do verejnej zbierky Štvornohé oči je možné prispievať aj v tomto roku. Viac o zbierke sa možno dočítať v tomto odkaze.

(Prebraté z tlačovej správy ÚNSS)