Vianočná charitatívna zbierka

Naša organizácia bude zbierku realizovať v Bratislave v priestoroch Tesco Lamač, a to vždy v piatok od 15:00 do 19:00 a cez víkend od 10:00 do 18:00. Začíname v nedeľu 24. novembra a končíme sobotou 21. decembra.

Ako zbierka prebieha?

Ľudia sa na vyhradenom mieste stretnú so zamestnancami i dobrovoľníkmi našej školy, ktorí im poskytnú informácie o činnosti výcvikovej školy, programe, možnostiach zapojenia sa či podpory. Nebudú samozrejme chýbať ani naši psíci, ktorých môžu návštevníci dosýtosti vyhladkať. Za dobrovoľný príspevok si môže každý vybrať drobný darček ako poďakovanie za podporu.

Vyzbieraná suma v rámci Vianočnej charitatívnej zbierky bude použitá na dofinancovanie chovu, výchovy a výcviku vodiacich a asistenčných psov, ktorých poslaním je pomáhať ľudom s postihnutím.