Workshop - zvyšovanie kvality účelových chovov

V Prahe sme sa zúčastnili jednodňového workshopu organizovaného IGDF v spolupráci so Střediskem výcviku vodících psu. Workshop viedli svetoví odborníci špecializujúci sa na účelové šľachtenie psov.

Našim cieľom je odovzdávať klientom kvalitné vodiace psy. Celý proces ktorého výsledkom je kvalitný vodiaci pes však začína ešte pred počatím šteniatok. Kľúčovým je výber správnych rodičov šteniatok, tak aby ich potomkovia mali výbornú povahu vhodnú na ich budúcu prácu a aby sa tešili vynikajúcemu zdraviu. Pri vytváraní chovných párov je potrebné brať na zreteľ genetickú preddispozíciu obidvoch rodičov.

Pražský workshop bol zameraný práve na zvyšovanie kvality účelových chovov. Dozvedeli sme sa ako využiť najnovšie poznatky z oblasti genetiky k zlepšeniu povahových vlastností a zdravia psov.

Časť workshopu patrila aj prezentácií celosvetovej databázy pracovných psov, ktorá bude v roku 2017 rozšírená o databázu chovov vodiacich psov. Táto databáza pomôže školám odbornejšie a administratívne jednoduchšie viesť účelový chov. Pomocou databázy môže škola nájsť vhodné chovné zviera na vylepšenie svojho chovu v databázach iných škôl.

Na záver sme sa prakticky oboznámili s hodnotením povahy a temperamentu psov, prostredníctvom formuláru s názvom Behavioral Checklist. Tento by sa mal stať medzinárodne platným, ľahko zrozumiteľným formulárom prostredníctvom ktorého si môžu medzi sebou výcvikové školy vymieňať informácie o psoch ktoré majú v programe a majú prípadne záujem o ich výmenu alebo predaj. 

Workshop nám dal množstvo informácii potrebných pre našu budúcu prácu. Veríme, že získané vedomosti zužitkujeme v našom vlastnom účelovom chove.