Zúčastnili sme sa seminára „Guide Dog Breeders Workshop 2015“

Breeders Workshop, teda seminár pre chovateľov, sa konal už po tretíkrát a tento rok bol zorganizovaný kolegami z Francúzka. Samozrejme sa jedná o semináre výhradne pre komunitu ľudí ktorí pracujú s vodiacimi psami a pracujú v školách akreditovaných medzinárodnou federáciou škôl pre výcvik vodiacich psov (IGDF). Cieľom každej výcvikovej školy, ktorá má vlastný účelový chov je produkovať zvieratá s takými vlastnosťami a temperamentom aby boli pre ťažko zrakovo postihnutých ľudí ovládateľné, ochotne spolupracovali, boli nekonfliktné a absolútne zdravé. Dosiahnuť trvalo takéto výsledky je naozaj veľmi hrboľatá a ťažká cesta, keďže sa treba vždy zamerať na jeden problém, ktorý chceme odstrániť a keď sa to podarí, tak na ďalší a ďalší. Podmienkou ale je aj dostatočná genetická variabilita zvierat, s ktorými pracujeme, teda dostatočne veľký počet chovných zvierat.
Celý seminár sa teda niesol v duchu: Improving Genetic Quality (Zlepšovanie genetickej kvality) a celá téma bola rozdelená na dve časti: "Inseminácia mrazeným a čerstvým semenom" a "Reprodukcia psov". Seminár bol veľmi zaujímavý, veľa sme si z neho odniesli a samozrejme sa stále snažíme priblížiť sa k dobrým výsledkom.