Aktuality

Aktuálne informácie k projektu Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých

ako sme už v minulosti informovali, VŠVAP realizovala od roku 2018 do roku 2021 projekt Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých, ktorého cieľom bolo zlepšiť problé

Poďakovanie

Chceme vyjadriť vďaku všetkým darcom v projekte adopcia, jednorazovým darcom, vrátane spoločností, ktoré sa rozhodli podporiť túto tému a samozrejme naše poďakovanie patrí aj všetkým darcom, ktorí sa rozhodli svoje 2% alebo 3% z dane, poskytnúť práve našej organizácii.

Kliker seminár

Dlho očakávaný , dlho plánovaný a kvôli opatreniam s COVID 19 niekoľkokrát preložený KLIKER seminár s Michelle Pouliot je za nami. Boli to úžasné 4 dni plné zaujímavých momentov.

Stránky