2 %

Aj vďaka Vám môže z roztomilého šteniatka vyrásť zodpovedný štvornohý pomocník - vodiaci pes. Vaše 2% nám pomáhajú sprevádzať štvornohých pomocníkov na ich ceste za poslaním.

ĎAKUJEME VÁM.

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 4235 7632

Obchodné meno: Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Sídlo: Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

 

Postup na poukázanie Vašich 2%:

ZAMESTNANEC (ZÚČTOVANIE DANE ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ)

1. Do 15.02.2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám potvrdil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: Potvrdenie o zaplatení dane - zamestnanci.

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2017 dobrovoľnícky   pracovali (ak ste dobrovoľnícky pracovali pre nás, napíšte na kubisova@vodiacipes.sk a potvrdenie Vám  vystavíme a zašleme)

3. Stiahnite si naše predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane - Vyhlásenie VŠVAP.

4. Vo Vyhlásení vyplňte:

a) Vaše údaje

b) sumu 2% (resp. 3%), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane (tiež z Potvrdenia)

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete TU

Ak ste poukázali 3% z dane, priložte aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 

FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMA

1. Vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. V rámci neho vypočítate aj: Daňové priznanie typ A    Daňové priznanie typ B

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v náš prospech poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2016 dobrovoľnícky   pracovali (ak ste dobrovoľnícky pracovali pre nás, napíšte na kubisova@vodiacipes.sk a potvrdenie Vám  vystavíme a zašleme)

2. Do príslušných políčok Vášho daňového priznania o venovaní 2% z dane vyplňte naše údaje:

IČO: 4235 7632

Obchodné meno: Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Sídlo: Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete TU. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vášmu daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 

PRÁVNICKÁ OSOBA

1. Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate aj:

a) 1% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z   dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek neziskovej organizácii). V tom prípade vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1,0% z dane

b) 2% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z       dane na verejnoprospešný účel. V tom prípade označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

2. Do príslušných políčok Vášho daňového priznania o venovaní/asignácii 2% z dane vyplňte naše údaje:

IČO: 4235 7632

Obchodné meno: Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Sídlo: Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2018 na Váš daňový úrad. Adresu si nájdete TU. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

ĎAKUJEME!