Osvetová činnosť

Osvetovú činnosť vnímame ako možnosť šíriť a zvyšovať povedomie o problematike psov so špeciálnym výcvikom (vodiaci, asistenčný, signálny pes) a tiež aj ľudí so zdravotným postihnutím. 

Predvádzacie akcie realizujeme vo firmách či školách na základe oslovenia. Sú spojené s informovaním o našej činnosti a aktivitách a realizujeme ich za pomoci našich štvornohých asistentov.

Krátke video osvetovej činnosti v Spojenej škole internátnej pre žiakov so zrakým postihnutím nájdete na našej stránke na Youtube.