Partnerstvo

Staňte sa súčasťou procesu, ktorý zmení ľudský život.

Vodiaci pes je významným pomocníkom pre človeka so zrakovým postihnutím. Samostatný a bezpečný pohyb prostredníctvom vodiaceho psa oslobodzuje zrakovo postihnutého od psychického napätia, dodáva mu pocit istoty, sebadôvery a poskytuje nezávislosť od vidiacich sprievodcov.  Nie nadarmo sa vodiacemu psovi hovorí „štvornohé oči“.

Partnerstvo s Výcvikovou školou predstavuje podporu zmeny životného štýlu osoby so zrakovým postihnutím. Partnerstvom s Výcvikovou školou pomáhate skvalitniť ľudský život.

V prípade záujmu, prosím, kontaktujte:

Katarína Obuchová

Mob: +421-918 990 676

Tel.: +421-2-692 03 437

E-mail: obuchova@vodiacipes.sk