Fakturačné údaje

o.z. Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy 

Rovniankova 1668/16
851 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42357632
DIČ: 2120014479

Číslo účtu 
IBAN: SK24 0200 0300 3170 0033 6032

Číslo v registri občianskych združení MV SR: VVS/1-900/90-42888

Link na register občianskych združení