Všeobecné kontaktné údaje

o.z. Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
Sekulska 1
841 04 Bratislava
Slovenská republika

 

Mgr. Katarína Obuchová

riaditeľka

Tel.: +421-2-692 03 431

Mobil: +421-911 119 398

E-mail: obuchova@vodiacipes.sk

 

Ing. Katarína Kubišová

koordinátorka chovu a výchovy

Tel.: +421-2-692 03 437

Mobil: +421-911 119 397

E-mail: kubisova@vodiacipes.sk

 

Jana Krištofová

výcvik vodiacich psov

Tel.: +421-2-692 03 437

Mobil: +421-948 888 522

E-mail: kristofova@vodiacipes.sk

 

Katarína Hornišová

výcvik vodiacich a asistenčných psov

E-mail: hornisova@vodiacipes.sk

 

Mgr. Martina Machánková

projekty pre deti s poruchou autistického spektra

Mobil: +421-903 197 359

E-mail: machankova@vodiacipes.sk

 

Mgr. Katarína Štulajterová

PR & marketing

Tel.: +421-2-692 03 437

Mobil: +421-908 378 994

E-mail: stulajterova@vodiacipes.sk

 

UPOZORNENIE:

Uvedené telefónne čísla nie sú dostupné nepretržite. V prípade, že váš hovor nemôže byť prijatý, zanechajte prosím odkaz, prípadne pošlite sms správu.
K dispozícii je aj naša e-mailová adresa: info@vodiacipes.sk
Ďakujeme za porozumenie.