Všeobecné kontaktné údaje

o.z. Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
Sekulska 1
841 04 Bratislava
Slovenská republika

 

Jarmila Virágová, odborná garantka

Tel.: +421-2-692 03 431

Mobil: +421-911 119 398

E-mail: viragova@vodiacipes.sk

 

Katarína Kubišová

Tel.: +421-2-692 03 437

Mobil: +421-911 119 397

E-mail: kubisova@vodiacipes.sk

 

UPOZORNENIE:

Uvedené telefónne čísla nie sú dostupné nepretržite. V prípade, že váš hovor nemôže byť prijatý, zanechajte prosím odkaz, prípadne pošlite sms správu.
K dispozícii je aj naša e-mailová adresa: info@vodiacipes.sk
Ďakujeme za porozumenie.