Vodiaci pes

Vodiaci pes zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má zrakové postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, pomoc pri každodenných činnostiach, najmä pri samostatnom pohybe, podávaní predmetov a bezpečnom zvládnutí prekážok v priestore (definícia podľa Zákona č. 447/2008 Z. z. - Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Skutočnosť, že pes vedie svojho pána vyvoláva dojem, že človek sa v žiadnej miere nepodieľa na samotnom vodení. V tomto prípade platí, že zdanie klame, pretože vodiaci pes tvorí so svojím zrakovo postihnutým majiteľom pracovný (vodiaci) tím, kde sú úlohy veľmi spravodlivo rozdelené.

V prípade záujmu o vodiaceho psa nás prosím kontaktujte:

Jarmila Virágová

odborná garantka o.z. Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Mobil: +421-911 119 398

E-mail: viragova@vodiacipes.sk