Kontakt pre klientov

Jarmila Virágová, odborná garantka o.z. Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Tel.: +421-2-692 03 431

Mobil: +421-911 119 398

E-mail: viragova@vodiacipes.sk