Aktuality

Ocenenie kalendára Vodiaci pes 2015

V 23. ročníku súťaže Najkrajší kalendár Slovenska získal ten náš v silnej konkurencii výborné druhé miesto v kategórii A1 - Firemné kalendáre.Ocenenie nás teší najmä preto, že sa na jeho tvorbe podieľali samí dobrovoľníci – od námetu, cez organizáciu fotografovania, písanie textov až po fotografické a grafické práce. Ocenenie preto patrí všetkým, ktorí svojou troškou prispeli k spoločnému vydarenému dielu.

Zmeny v projekte Adopcia

Administrácia projektu Adopcia sa rozrástla a stala náročnejšou. Rozhodli sme sa preto, že z každého vrhu vždy vyberieme 3 šteniatka, ktoré budú do projektu Adopcia zaradené. Výber psíkov ponecháme na „hlas ľudu“ vo verejnom hlasovaní.

Kalendár Vodiaci pes 2015

Životná cesta vodiaceho psa je úzko prepojená s človekom. Najdôležitejšie obdobie svojho života – detstvo však vodiaci pes trávi s iným človekom. V kalendári Vodiaci pes 2015 sa dozviete aká je motivácia ľudí vychovávať vodiaceho psa, čo ich na tejto práci baví a inšpiruje. Rozprávania vychovávateľov sú doplnené nádhernými fotografiami, ktoré pre nás vytvoril a venoval Ondrej Synak.

Stránky