Našu zbierku PSÍ POMOCNÍCI môžete podporiť už aj prostredníctvom zaslania DMS

Využite svoje mobilné telefóny a podporte všetky dobré veci v našej výcvikovej škole - psí pomocníci sa stávajú očami i rukami našich klientov a prinášajú im svetlo do sveta tmy, silu "urobiť krok" či vnesú pokoj do duše v boji s neviditeľnými nepriateľmi. ĎAKUJEME.
DMS je darcovská SMS, služba s názvom Donors Message Service.
Jednoduchý spôsob, ktorý umožňuje každému pomocou krátkej textovej správy z mobilného telefónu „podporiť dobrú vec“.
Službu DMS podporuje Fórum donorov v spolupráci so všetkými mobilnými operátormi.
Podporiť našu verejnú zbierku môžete jednorazovo zaslaním SMS na číslo 877 v tvare: DMS VODIACIPES (DMS medzera VODIACIPES)
Pre pravidelnú mesačnú podporu napíšte DMS START VODIACIPES - v tomto prípade k platbám dochádza pravidelne, a to vždy raz za 30 dní od zaslania prvej darcovskej SMS. Pre zastavenie pravidelného prispievania napíšte DMS STOP VODIACIPES
DMS je možné zaslať v sieti všetkých mobilných operátorov.
Cena jednej DMS je 5 Eur. Podiel prevádzaný na účet zbierky je 96% z každej DMS, t.j. 4,80 Eur.
Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy. Ak pošlete SMS správu v nesprávnom tvare, obdržíte hlásenie s upozornením, že ste zadali nesprávny text. Darcovská SMS správa Vám účtovaná nebude.
Výnos zo zbierky bude použitý na výchovu a výcvik vodiacich psov, asistenčných psov a psov pre osoby so špecifickými potrebami.
Zbierka je zapísaná v registri verejných zbierok pod číslom 000-2021-037811.
ĎAKUJEME FÓRU DONOROV a Vám, všetkým DARCOM za prejavenú dôveru a podporu.

Viac informácií o mechanizme DMS

Viac informácií o verejnej zbierke PSÍ POMOCNÍCI

Fórum donorov