Je povolený vstup vodiaceho psa do reštaurácie?

Po tejto kauze sme neustále dostávali otázky od novinárov, ale aj širokej verejnosti: môže vodiaci pes vstupovať do reštaurácie? Tému rozvírila medializácia nedávneho spomínaného prípadu.

NAŠA JEDNOZNAČNÁ ODPOVEĎ JE: ÁNO.
(Aktualizácia, 14. august 2019: Oficiálne stanovisko Slovenského národného strediska pre ľudské práva nájdete TU)

Na problémy vstupu nevidiacich so psom so špeciálnym výcvikom poukazuje a snaží sa ich v čo najväčšej miere odstrániť projekt, ktorý naša organizácia realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu. Hoci Zákon č. 355/2007 o ochrane, rozvoji a podpore verejného zdravia hovorí, že do priestorov spoločného stravovania môžu vstupovať osoby so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom, v praxi sa ne vždy stretávame s jeho doržiavaním. Ambíciu komplexne túto problematiku riešiť má práve spomínaný projekt s názvom Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých.

Vodiaci, asistenčný a signálny pes sú v zákone definované ako kompenzačná pomôcka. Odoprieť preto človeku v sprievode psa so špeciálnym výcvikom vstup či už do reštaurácie, divadla alebo obchodu, je to isté, ako by bolo zakázať vstup človeku na vozíku, alebo vyzvať človeka s barlami, aby ich nechal pred reštauráciou. Naša legislatíva dostatočne chráni ľudí so zdravotným znevýhodnením, problémom je jej dodržiavanie.

Sme preto vďační všetkým, ktorí pomáhajú obhajovať práva ľudí, ktorí sa okrem zdravotných problémov musia boriť s nepochopením okolia.

Reportáž aj s vyjadrením našej odbornej riaditeľky Jarmily Virágovej môžete nájsť TU, rovnako je aj aj rozhovor s pani riaditeľkou k tejto téme v RTVS v Ranných správach.

Tieto aktivity boli zrealizované ako informačné aktivity pre zabezpečenie širokospektrálnej informačnej kampane na zvýšenie povedomia verejnosti o problematike vodiacich psov v rámci projektu: Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

autorka fotografie: Sylvia Duháčková