Keď je pomoc partnera dvojnásobná

Za tých 12 rokov sa až 10 psíkov z nášho chovu sa stalo od roku 2007 symbolom podpory spoločnosti DPD SK.
S jedenástym psíkom, sučkou Hany, sme okrem partnera získali vďaka DPD SK aj vychovávateľa. :) 
Na túto úlohu sa podujala jedna zamestnankyňa, ktorá bude v najbližšom roku pod vedením našich kolegýň pripravovať Hany na jej poslanie psej pomocníčky.
Velikánske ❤️ ĎAKUJEME ❤️ za toto nádherné prepojenie pomoci a podpory patrí nášmu skvelému partnerovi.
Ďakujeme, DPD SK!

Pokroky a výchovu Hany môžete sledovať aj na http://bit.do/Hany_DPD