Kurz priestorovej orientácie

Dvojica vodiaci pes - človek so zrakovým znevýhodnením funguje v spolupráci. Nevidiaci musí presne vedieť, kam a ako sa chce dostať, a teda by mal byť schopný orientovať sa v priestore, identifikovať v ňom body kľúčové pre jeho trasu a pod. Pes je zodpovedný za bezpečnosť presunu dvojice, obchádzanie prekážok, zastavovanie na prvom a poslednom schode, vyhľadanie dverí, zastávky. Skrátka nie nadarmo sa vodiacemu psovi hovorí, že je pre svojho majiteľa štvornohými očami. 

Nielen človek, ktorý chodí s vodiacim psom a má zrakové znevýhodnenie, musí mať zvládnutý samostatný pohyb v priestore bez zrakovej kontroly a pomoci sprievodcov. Tieto zručnosti by z rovnakých dôvodov mal mať aj cvičiteľ vodiacich psov.
Práve z tohto dôvodu naše trénerky, nové aj služobne staršie :), nedávno absolvovali kurz priestorovej orientácie a mobility pod vedením skúsenej inštruktorky Ivany Frčovej z Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, konkrétne z jej krajského strediska v Banskej Bystrici.