Medzinárodný deň vodiacich psov

Kedy, ak nie počas sviatku vodiacich psov, je dôležité o nich hovoriť s tými, ktorí ich raz budú potrebovať? Z tohto dôvodu sme sa preto rozhodli zájsť do hlavného mesta nevidiacich na Slovensku - do Levoče a rozprávať sa o týchto psích pomocníkoch práve s deti a dospelými so zrakovým znevýhodnením.
Pevne veríme, že sa nám podarilo odpovedať na všetky otázky novinárov, zástupcov Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Rehabilitačné stredisko Levoča či žiakov i pedagógov Spojená škola internátna Levoča a priblížiť im viac o živote tvorov, ktoré sú pre svojich majiteľov nenahraditeľnými, štvornohými očami.

Ďakujeme všetkým inštitúciám za spoluprácu a vrúcne prijatie, nášmu klientovi Miškovi a jeho vodiacemu psovi Izzimu za príjemnú spoločnosť a zdieľanie skúseností.

Tieto aktivity boli zrealizované ako informačné aktivity pre zabezpečenie širokospektrálnej informačnej kampane na zvýšenie povedomia verejnosti o problematike vodiacich psov v rámci projektu: Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.