Nadačný fond Dell podporil našu činnosť

Naša činnosť by nebola možná bez podpory filantropicky pôsobiacich spoločností.  Dlhodobým podporovateľom je spoločnosť Dell, ktorá podporuje našu činnosť od roku 2011. Bez problémov umožňuje vstup našim mladým psom vo výchove a výcviku na pracovisko, v sprievode svojho vychovávateľa - zamestnanca spoločnosti Dell  a zároveň nášho dobrovoľníka.  

V tomto roku podporila našu činnosť aj finančne - prostredníctvom nadačného fondu Dell v Nadácii Pontis. Finančná podpora bude použitá na krmivo a preventívnu veterinárnu starostlivosť pre psy v našom programe. Symbolom pomoci tejto sa stane sučka DEMI, ktorej meno je skratkou mena zakladateľa spoločnosti Dell - DEll MIchael.