GDBart testy

Aj napriek účelovému chovu nie každý psí jedinec je vhodný na tento druh výcviku. Po dosiahnutí 1. roka života psíka sa robia preventívne zdravotné vyšetrenia a hodnotenia povahy na základe ktorých sa rozhodne či bude pes zaradený do tréningu alebo bude vyradený. Koncom roka naše vrhy K, L, M dovŕšili 1 rok, a preto takéto testy absolvovali.

14. a 15. februára 17 mladých psov robilo GDBart (Guide Dog Behavior Assesment Response Test) testy, ktorých cieľom je posúdiť ich predpoklady na psov so špeciálnym výcvikom. Testy pripravila Medzinárodná federácia škôl pre výcvik vodiacich psov, ktorá na základe dlhoročných skúseností s rôznymi spôsobmi testovania a hodnotenia psov stanovila presné kritéria na realizáciu testu a posudzovanie testovaného psa.

 

4 psov sme museli vyradiť -  dvoch psíkov pre ich zdravotný stav a dvoch pre povahu. Troch z nich  umiestnime do rodín s deťmi so špeciálnymi potrebami, kde budú vykonávať sociálnu prácu, na ktorú sú vhodní a boli celý čas pripravovaní. Jedna, Misty, žiaľ, nie je vhodná ani na takúto prácu, a tak pôjde do bežnej rodiny. Ostatné psy prešli do tréningu, buď na Slovensku, alebo v Nemecku.