My a zahraničie

Pre skvalitnenie nášho účelového chovu spolupracujeme so zahraničnými partnermi. Aby sme spestrili náš chov, a tým aj zvýšili pravdepodobnosť výberu pracovných psov, s partnerskými školami realizujeme výmenu šteniat. Pred časom sme poskytli výcvikovej škole Mathilda z Čiech šesť šteniat. Ak splnia žiadané predpoklady a potreby školy, môžu z nich byť pracovné psy, alebo si ich škola začlení do vlastného chovu. Teraz recipročne postupne dostávame šteniatka od spomínanej výcvikovej školy Mathilda. Pred ôsmimi mesiacmi k nám prišlo šteniatko Goria. 30.1. k nám prišli dve šteniatka Halik a Hela, ktoré sa narodili 10. 12. 2020. Takže sme spolu dostali tri šteniatka a spolupráca naďalej pokračuje. Jedno šteniatko  - Szambu - máme aj z Maďarska.