Práca so šteniatkami v programe "VÝCHOVA"

Prvý rok života trávia budúce vodiace psy v rodine dobrovoľníkov - vychovávateľov. Títo ľudia nemusia mať predošlé kynologické skúsenosti, postačuje ich ochota, záujem a čas venovať sa šteniatku podľa našich inštrukcií.

Precvičovanie základných zručností práce so svojim šteniatkom sa deje na pravidelných "cvičákoch", ktoré realizujeme na rôznych miestach. V horúcom auguste sme vybrali sad Janka Kráľa. Nacvičovali sme pokojnú chôdzu popri iných psoch a prvky základnej poslušnosti - ako sú napríklad sadni, ľahni, zostaň či privolanie. Budúci vodiaci pes sa musí vedieť vysporiadať so stresom. V priľahlom rušnom nákupnom centre sme sa prechádzali a učili vychovávateľov sledovať úroveň stresu ich zverencov, ako aj to, ako pomôcť šteňaťu sa s prípadným stresom vysporiadať. 

Jednou z 12 psích účastníkov bola aj sučka Demi, ktorej Výchovu podporil Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis