Projekt "Nevidieť neznamená nevedieť".

Interaktívny pracovný seminár pre žiadateľov a majiteľov vodiacich psov sa konal v Nitre a jeho zmyslom bola príprava žiadateľov o vodiacich psov na prácu s vodiacim psom a poskytovanie podpory a spätnej väzby pre aktívnych používateľov vodiacich psov.

Vodiaci pes je pre budúceho používateľa veľká zmena vo všetkých rovinách, súkromnej, pracovnej  aj spoločenskej, pretože vodiaci pes bude súčasťou všetkých  oblastí v jeho živote. Na seminári bol budúcim nevidiacim psovodom poskytnutý podrobný výklad o  spolužití so psom v rámci etológie psa,  jeho základných potrebách v oblasti fyzickej aktivity, mentálnej stimulácie, aj sociálnych väzieb. Budúci psovodi sa mali možnosť naučiť úkony, potrebné k základnej ovládateľnosti psa a taktiež manipuláciu so základnými tyflokynologickými pomôckami ako je postroj pre vodiaceho psa a vodič, ktorého sa psovod drží počas vodenia. Taktiež mali možnosť realizovať nácvik prvkov priestorovej orientácie a chôdze s bielou palicou. Priestorová orientácia je neoddeliteľnou súčasťou  práce s vodiacim psom pretože za navigáciu počas vodenia je zodpovedný psovod.

Spolupráca pri vodení by mala poskytovať fyzický aj psychický komfort, to znamená že psovod sa musí naučiť byť uvoľnený s držaním ruky v určitej polohe, ktorá mu umožní aktívne nasledovanie psa bez pocitu stuhnutých svalov či následnej bolesti v nejakej svalovej partii. Psovod musí vedieť kam  chce so psom ísť a kadiaľ sa do stanoveného cieľa dostane. Musí teda vedieť odhadnúť kedy zadať psovi potrebný pokyn na odbočenie vpravo alebo doľava, na vyhľadanie zastávky, priechodu pre chodcov (zebry), schodov, dverí, miesta na sedenie a podobne. Aby pes spoľahlivo pracoval musí byť pri práci sústredený a aby bol sústredený musí mať psovod kontrolu nad jeho výkonom počas vodenia. Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, napríklad pes nevykoná zadaný pokyn, pracuje neochotne, spraví hrubú chybu pri vykonaní konkrétneho prvku a podobne, musí byť psovod schopný túto situáciu riešiť prostredníctvom komunikácie so psom, čo je ďalší fenomén pri úspešnej a efektívnej spolupráci nevidiaceho psovoda s vodiacim psom. Túto problematiku nevidiacim žiadateľom o vodiaceho psa nestačí ale predstaviť iba v ​teoretickej rovine a je bezpodmienečne nutné praktický nácvik vyššie popisovaných zručností, ktoré sú potrebné pre spoluprácu s vodiacim psom.

Vodiaci pes a jeho zrakovo postihnutý psovod sú dve živé bytosti a preto na ich práci a spoločnom živote nie je nič skončené či uzatvorené, ich práca aj vzťah sa neustále vyvíjajú alebo menia rovnako ako je to v každom vzťahu. Z tohto dôvodu je potrebné poskytovať aktívnym nevidiacim psovodom s ich vodiacimi psami podporu a spätnú väzbu o spolupráci, identifikovať prípadné problémy a navrhnúť stratégiu pre ich zlepšenie či odstránenie. Okrem bežných prvkov v rámci vodenia mali účastníci možnosť vyskúšať si vodenie so psom na umelej prekážkovej dráhe a tiež pri umelom osvetlení, večer, kedy má pes zmenené videnie a takéto prostredie je teda náročné na vzájomnú komunikáciu.