Študenti kynológie z Lučenca vychovávajú budúceho vodiaceho psa

Jednou z vychovávateliek – dobrovoľníkov, ktorí sa šteňatám bezplatne rok venujú, sa stala aj študentka odboru kynológia Lucia Hangónyiová. Psík CELZI s ňou navštevuje vyučovanie, kde sa učí pokojne sa správať v interiéri. 

Dňa 30. januára 2018 sa v Lučenci uskutoční prvý pracovný seminár na tému „Výchova vodiaceho psa.“ Koordinátorka Výcvikovej školy pani Katarína Kubišová oboznámi študentov odboru kynológia so špecializovanou metodikou výchovy šteňaťa na funkciu budúceho vodiaceho psa. Teoretická časť bude v priestoroch školy od 10 – 12 hod. Na teóriu nadviaže praktická časť, študenti sa od jednej hodiny poobede budú pohybovať po uliciach mesta. V praxi si overia teóriu, ktorá zaznela počas prednášky. Osvoja si, ako postupovať pri socializácii – spoznávaní nových vecí, ako chodiť so šteňaťom na vôdzke a ako usmerňovať jeho správanie na prechádzkach. 

Projekt „Zvýšenie senzibility mládeže a jej informovanosti o problematike nevidiacich“, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového projektu Dôvera, bude trvať počas celého školského roka. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o problematike nevidiacich a slabozrakých, predstaviť problematiku tyflokynológie a získať ambasádorov z radov študentov, ktorí k prispejú k podpore komunity nevidiacich.