Sústredenie pre čakateľov a držiteľov vodiacich psov

Človek aj vodiaci pes sú dve živé bytosti, ktoré si musia navzájom porozumieť a naučiť sa spolu komunikovať. Vodenie je predovšetkým o obojstrannej spolupráci, preto sa klient musí naučiť aj to, ako udržiavať naučené zručnosti psa a motivovať ho ku dobrému výkonu.

Väčšina našich klientov sa so svojimi psami pohybuje na známych trasách. Aj na známej trase môže dôjsť ku zmenám, pribudne tam lešenie alebo výkop. Je dôležité, aby klienti aj na trase, ktorú dôverne poznajú, sledovali signály svojho psa.

Týždňové sústredenie bolo zamerané na precvičovanie všetkých situácií, ktoré môžu dvojicu človek – vodiaci pes v reálnom živote postretnúť. Išlo napríklad o auto zaparkované pozdĺž chodníka. Vodiace psy sa precvičovali v schopnosti správne vyhodnotiť situáciu a rozhodnúť sa, či je prekážku bezpečnejšie obísť po chodníku, alebo popri vozovke. Schopnosti spolupráce so svojim psom si naši klienti precvičili aj na umelej prekážkovej dráhe.

Sústredenie však nebolo len o práci, ale aj o príjemných chvíľach strávených s príjemnými ľuďmi. Naše veľké ďakujem patrí konateľke spoločnosti GREENHILL Consulting, s.r.o.,pani Evke Pilarčíkovej, ktorá ako dobrovoľníčka pripravila pre klientov množstvo zaujímavých tímových a rozvojových aktivít, ktoré utužili tímového ducha a podporili zručnosti zúčastnených. Počas sústredenia sa podarilo vytvoriť príjemnú atmosféru ľudskosti a podpory, ktorú si spolu s množstvom zážitkov každý odniesol domov.

Organizáciu sústredenia finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny