Aktuality

Panelová diskusia

4. október 2018 

Dňa 4. októbra 2018 sa uskutočnila úvodná panelová diskusia Projektu „Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých“.

Stránky